Badania

Inauguracja działalności konsorcjum TCS AH

Opublikowano: 2019-11-15

forum akademickie

Tematyczne Centrum Zagrożeń Antropogenicznych inauguruje swoją działalność. Rolę instytucji wiodącej w konsorcjum pełni Instytut Geofizyki PAN.

W skład konsorcjum, oprócz IGF PAN, wchodzą również trzy inne polskie jednostki: Akademickie Centrum Komputerowe „Cyfronet” Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Główny Instytut Górnictwa oraz Polska Grupa Górnicza SA.

Powołanie TCS AH (Thematic Core Service Anthropogenic Hazards) jest konsekwencją przystąpienia Polski do konsorcjum EPOS-ERIC. EPOS (European Plate Observing System – System Obserwacji Płyty Europejskiej) to program integracji europejskiej infrastruktury naukowej służącej badaniu Ziemi. Pozwoli ona naukowcom na szersze multidyscyplinarne podejście do nie w pełni zrozumianych mechanizmów powstawania trzęsień ziemi, erupcji wulkanów, tsunami, jak i do zagadnień geozagrożenia, w tym tych związanych z eksploatacją zasobów Ziemi. Sukces badań opartych o zintegrowane infrastruktury EPOS ma szansę wpłynąć na stan środowiska oraz na dobrobyt społeczeństw w Europie.

Polskie jednostki naukowe uczestniczą w wielu grupach roboczych EPOS, udostępniając społeczności międzynarodowej zbierane dane geodezyjne, sejsmologiczne, geomagnetyczne i inne służące badaniom Ziemi. Polskim wkładem jest m.in. utworzenie i prowadzenie Tematycznego Centrum Zagrożeń Antropogenicznych. Jest ono odpowiedzią na problemy związane z eksploatacją geozasobów w Unii Europejskiej. Powstało z inicjatywy środowisk naukowych oraz przemysłowych, aktywnie zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom wynikającym z działalności eksploatacyjnej. Konsorcjum włącza się tym samym w światowy trend wzrastającej dbałości o zrównoważony rozwój, w którym działalność technologiczna (rosnące zapotrzebowanie na energię i surowce) jest prowadzona w sposób nienaruszający dobrostanu społeczeństwa i środowiska.

Koncepcję Centrum opracowali: prof. Stanisław Lasocki i prof. Beata Orlecka-Sikora z Instytutu Geofizyki PAN. Jest wdrażana przez naukowców z 12 instytucji badawczych z 10 krajów Europy (m.in. GFZ, INGV, IG Czech, University of Keele, Oulun Yliopisto, Lulea Tekniska Universitet), wśród których zespół z Zakładu Sejsmologii IGF PAN w Krakowie i zespół z ACK Cyfronet AAGH mają główną i kierującą rolę. Instytutowi Geofizyki PAN powierzone zostało zarządzanie europejskimi infrastrukturami badawczymi zintegrowanymi w TCS AH EPOS. To jeden z niewielu przykładów kierowania przez polską instytucję badawczą fragmentem infrastruktur ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures).

W poniedziałek, 18 listopada, na pierwszym spotkaniu członków konsorcjum nastąpi ukonstytuowanie wszystkich grup zarządzających i wykonawczych.

Anna Zdunek, źródło: IGF PAN

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie