Sprawy nauki

18 lutego inauguracyjna debata o statutach uczelni

Opublikowano: 2019-02-04

forum akademickie

Około 400 przedstawicieli wszystkich polskich uczelni weźmie udział w pierwszej z cyklu debat środowiskowych dotyczących wdrażania poszczególnych elementów reformy szkolnictwa wyższego. Miejscem inauguracyjnego spotkania będzie w poniedziałek, 18 lutego, Zatoka Sportu Politechniki Łódzkiej.

Ustawa z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadza szereg istotnych zmian w organizacji i zasadach funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki, dając wspólnotom akademickim przestrzeń decydowania o własnym ustroju, strukturze organizacyjnej oraz mechanizmach zarządzania uczelnią. Powodzenie wprowadzonych reform zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób uczelnie wykorzystają ten szeroki zakres autonomii. W celu omówienia kluczowych elementów i prezentacji możliwych rozwiązań dotyczących wdrażania poszczególnych elementów reformy szkolnictwa wyższego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje cykl ogólnopolskich debat środowiska akademickiego w ramach „NKN Forum”. Tematem inauguracyjnego spotkania, z udziałem m.in. wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, będzie statut uczelni.

W pierwszej sesji, moderowanej przez dr. hab. Macieja Duszczyka, prorektora Uniwersytetu Warszawskiego, głos zabiorą: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej; prof. dr hab. Adam J. Krętowski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; dr hab. Witold T. Bielecki, prof. ALK, rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Podczas sesji eksperckiej zostanie zaprezentowana „Koncepcja porządku ustrojowego akademickiej uczelni publicznej – Statut 2.0”. Piotr Müller, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, przedstawi szanse i wyzwania, jakie stoją przed szkołami wyższymi pracującymi nad nowym statutem uczelni.

Po przerwie odbędą się panele, których uczestnicy w grupach dyskutować będą nad najważniejszymi tematami dotyczącymi Statutu 2.0, m.in: organami, organizacją i zarządzaniem uczelnią; zależnością między strukturą szkoły wyższej a zarządzaniem badaniami naukowymi; sprawami pracowników, w tym awansami naukowymi; zarządzaniem kształceniem na uczelni; proceduralnym aspektom prac nad statutem i regulaminami oraz sprawom majątkowym i finansowym uczelni.

Miejscem obrad będzie Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Zatoka Sportu Politechniki Łódzkiej. Otwarcie w poniedziałek, 18 lutego, o godzinie 9:30. Godzinę wcześniej rozpocznie się rejestracja uczestników. Debata będzie transmitowana na stronie nkn.gov.pl  oraz www.p.lodz.pl/pl.

MK

Źródło: PŁ

Szczegółowy program debaty akademickiej w Politechnice Łódzkiej

Informacje logistyczne


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie