Konferencje

Inkulturacja drogą dialogu Kościoła z kulturami świata

Opublikowano: 2019-07-29

forum akademickie
Źródło: UAM

Międzynarodowa konferencja naukowa „Inkulturacja drogą dialogu Kościoła z kulturami świata” odbędzie się w dniach 25–26 października w Kaliszu. Wydarzenie organizuje Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a honorowym patronatem objęło je m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Tematem konferencji jest zjawisko inkulturacji i adaptacji w liturgii. Jak piszą organizatorzy, we współczesnym świecie zachodzą duże zmiany, związane choćby z procesem migracji, globalizacji, pojmowania relacji do Boga i człowieka. W związku z tym pragniemy badać na ile są możliwe i potrzebne zmiany dotyczące celebracji liturgicznych, aby odpowiadały one wspomnianym wyżej zjawiskom. Historia pokazała, że liturgia jest rzeczywistością żywą i na przestrzeni wieków przechodziła różne zmiany. Kościół Po Soborze Watykańskim II na nowo otworzył się na proces dostosowania liturgii do kultury danych narodów. Temat konferencji jest ważny i bardzo aktualny, gdyż zmiany następują we współczesnym świecie bardzo szybko i dlatego trzeba szukać nowych metod i dróg dotarcia do człowieka z dobrą nowiną, która jest głoszona w ścisłym związku z liturgią. W tym procesie nie można pomijać kultur całego świata, które nadają tożsamość poszczególnym grupom narodowym” – czytamy w zapowiedzi.

W konferencji wezmą udział liturgiści i misjologowie z Włoch, Hiszpanii, Chorwacji, Serbii i Polski. Wśród poruszanych tematów są m.in. Sztuka sakralna i muzyka liturgiczna w Kościele syromalabarskim; Źródła muzyki dawnej w Boliwii; Elementy inkulturacyjne we wprowadzaniu posoborowej odnowy liturgii w Polsce; Problem inkulturacji w liturgii – współczesne wyzwania i zagrożenia.

Zwieńczeniem konferencji będzie koncert Chóru Kameralnego Dysonans z Poznania: „Muzyka barokowa z misji jezuickich i z katedr w Ameryce Hiszpańskiej”, który odbędzie się 26 października w Katedrze Kaliskiej. Chór tworzą studenci i absolwenci poznańskich wyższych uczelni. Działa przy Stowarzyszeniu Promocji Kultury CANTAMEN. Jego kierownikiem artystycznym jest prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu. Chór występuje zarówno w Polsce, jak i w całej Europie (Niemcy, Francja, Włochy, Szwecja, Szwajcaria, Czechy, Serbia, Holandia). Był wielokrotnie nagradzany na polskich i międzynarodowych konkursach chóralnych. W 2014 roku, jako jedyny polski zespół, brał udział w niezwykle prestiżowym Międzynarodowym Konkursie Chórów a cappella w Londynie, któremu przewodniczył Peter Phillips, dyrektor zespołu The Tallis Scholars. W 2018 r. chór został wspaniale przyjęty na Festiwalu Muzyki Baroku Indian Chiquito i Moxo w Boliwii, gdzie wykonał utwory także w języku miejscowych Indian.

Koncert podczas kaliskiej konferencji będzie oparty na pracach badawczych ks. prof. dr. hab. Piotra Nawrota SVD, pracownika naukowego Wydziału Teologicznego UAM. Jednocześnie jest dyrektorem archiwów misyjnych w Boliwii. W 1998 roku otrzymał prestiżowe stypendium John Simon Guggenheim, w 2000 roku został odznaczony przez Korpus Konsularny akredytowany w Boliwii za dorobek wniesiony w studia i propagowanie kultur Indian Boliwii, a w 2004 roku otrzymał medal Królowej Izabeli Katolickiej przyznany przez króla Hiszpanii Juana Carlosa I wraz z zespołem organizacyjnym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Renesansu i Baroku Amerykańskiego „Misiones de Chiquitos”. W 2005 roku został uhonorowany nagrodę naukową ministra edukacji narodowej za monografię poświęconą muzycznym zasobom archiwalnym Indian Moxos Archivo Musical de Moxos. Antología (t. 1–4), w 2011 roku otrzymał nagrodę im. Królowej Zofii („Reina Sofia”) przyznaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Współpracy Królestwa Hiszpanii za osiągnięcia na polu zachowania i odbudowy dziedzictwa kulturowego, w związku z działalnością Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Renesansowej i Barokowej w Ameryce – Misiones de Chiquitos (Boliwia), szczególnie zaś za odzyskiwanie, zachowanie oraz rozpowszechnianie muzyki misyjnej Indian Chiquito i Moxo, jak również za rekonstrukcję partytur muzycznych Archiwum Misyjnego Indian Chiquito. W 2012 roku został laureatem nagrody im. św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego przyznaną za odzyskiwanie oraz rozpowszechnianie muzyki misyjnej Indian. Cztery lata temu został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury oraz za osiągnięcia w dziedzinie muzykologii w Ameryce Łacińskiej. W 2016 roku otrzymał nagrodę im. Benedykta Polaka za dokonania w zakresie kontaktów międzykulturowych i dzieła badania i upowszechniania kultury muzycznej misji jezuickich z terenu dzisiejszej Boliwii. Wielokrotnie otrzymywał również nagrody I stopnia za osiągnięcia naukowe od rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto jest członkiem Anthropos Institute (Niemcy), Boliwijskiej Akademii Historii Kościoła, a także Organizacji na Rzecz Sztuki i Kultury (APAC) w Santa Cruz de la Sierra (Boliwia). W latach 2008–2013 prowadził również projekty badawcze w ramach kanadyjskiego projektu – The Hispanic Baroque: Complexity in the First Atlantic Culture.

MK

Inkulturacja i adaptacja drogą do dialogu Kościoła z kulturami świata – program konferencji

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie