Badania

Innowacyjna nawierzchnia – badania w Gdańsku i w Białymstoku

Opublikowano: 2017-06-02

forum akademickie

Wśród wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG” znalazł się projekt, w którym uczestniczą naukowcy z Politechniki Białostockiej. 26 maja Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu.

„Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna nawierzchnia drogowa” to tytuł projektu pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Jerzego Ejsmonta z Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. PG jest liderem w tym projekcie, a Politechnika Białostocka oraz Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. są jego partnerami. Kierownikiem zadań realizowanych przez PB jest dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB, kierownik Zakładu Inżynierii Drogowej WBiIŚ.

– Projekt dotyczy opracowania innowacyjnej poroelastycznej nawierzchni drogowej, która będzie charakteryzować się bardzo niską hałaśliwością, wodoprzepuszczalnością, tłumieniem pożarów rozlewisk paliw płynnych oraz dobrymi właściwościami w zakresie oporu toczenia i przeciwpoślizgowymi – wyjaśnia profesor Gardzieczyk. – Poroelastyczne warstwy ścieralne pozwolą na zmniejszenie hałasu ruchu drogowego nawet do 12 dB w stosunku do tradycyjnych nawierzchni typu SMA11. Mogą okazać się bardziej efektywne i tańsze niż ekrany akustyczne, szczególnie w warunkach miejskich. Nawierzchnie poroelastyczne utrudniają, a wręcz uniemożliwiają rozprzestrzenianie się pożaru rozlanych paliw płynnych, co czyni je idealnymi nawierzchniami do zastosowania w tunelach, na stacjach paliw i na terenie terminali.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania nad optymalizacją składu mieszanek poroelastycznych i wzmocnieniem połączenia warstwy poroelastycznej z warstwą niżej leżącą. Zoptymalizowane zostaną również właściwości przeciwpoślizgowe i parametry akustyczne nowych rozwiązań. W planach jest także wybudowanie doświadczalnych odcinków jezdni, które będą poddane rzeczywistym obciążeniom ruchu samochodowego w różnych warunkach atmosferycznych.

Projekt jest innowacyjny, bo jak informuje prof. Władysław Gardziejczyk „nawierzchnie poroelastyczne są obecnie na świecie w fazie eksperymentalnej i jak dotychczas nie udało się stworzyć tego typu rozwiązania o wymaganej trwałości”.

Konkurs TECHMATSTRATEG został ogłoszony po raz pierwszy. Obejmował trzy obszary problemowe: technologie materiałów konstrukcyjnych, technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych oraz bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.

Program ma za zadanie – jak informuje NCBR na swojej stronie internetowej – stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach programu projektów ma być opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowych produktów, technik i technologii.

W tym roku na dofinansowanie 18 konkursowych projektów, Centrum przeznaczy 150 mln zł. Lista rankingowa wniosków w programie TECHMATSTRATEG opublikowana jest na stronie NCBR.

Dorota Sawicka


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie