Konferencje

Inspirująca Burza Intelektów Biomedycznych

Opublikowano: 2020-01-08

forum akademickie

Jeszcze tylko do końca stycznia można zgłosić chęć udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Inspirująca Burza Intelektów Biomedycznych”. Wydarzenie odbędzie się 8 maja w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN.

Konferencja, organizowana przez Samorząd Doktorantów IBIB PAN, to szansa zaprezentowania swoich pomysłów i wyników badań oraz wymiany poglądów i doświadczeń w środowisku studentów i doktorantów z obszaru nauk biomedycznych. Zakres tematyczny obejmuje m.in.: biomateriały w inżynierii tkankowej i implantologii, biomechanikę, biosystemy, obrazowanie medyczne, optykę biomedyczną, modelowanie matematyczne procesów biomedycznych, bioinformatykę. Podczas pierwszej edycji wydarzenia, oprócz panelu dyskusyjnego, będzie możliwość wzięcia udziału w warsztatach organizowanych w laboratoriach badawczych Instytutu.

Wśród zaproszonych prelegentów są: dr inż. Angela Andrzejewska z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, specjalizująca się w badaniach mechanicznych biomateriałów oraz zastosowaniem technik przyrostowych w inżynierii biomedycznej, i dr Jan Poleszczuk, matematyk pracujący w obszarze medycyny, kierownik Pracowni Modelowania Matematycznego Procesów Fizjologicznych w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN oraz Zakładu Onkologii Obliczeniowej w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej‑Curie w Warszawie.

„Inspirująca Burza Intelektów Biomedycznych” odbędzie się 8 maja w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN przy ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie. Rejestracja tylko do końca stycznia! Więcej informacji na stronie: https://konferencja-ibib.wixsite.com/home.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie