Badania

Instytut Geofizyki PAN koordynatorem europejskiego konsorcjum

Opublikowano: 08.11.2018

forum akademickie

Sukces polskich zespołów badawczych w naukach o Ziemi. Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk został wybrany do zarządzania europejskim konsorcjum EPOS-ERIC oraz integracji infrastruktur badawczych w zakresie zagrożeń geofizycznych towarzyszących eksploatacji zasobów naturalnych Ziemi.

Z polskiej strony, oprócz Instytutu Geofizyki PAN, w skład konsorcjum wchodzą: Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Geodezji i Kartografii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Polska Grupa Górnicza.

Polskie instytucje naukowe wspólnie z partnerami przemysłowymi od 2010 roku uczestniczą w Programie Integracji Infrastruktur Badawczych w obszarze nauk o ziemi EPOS – European Plate Observing System (System Obserwacji Płyty Europejskiej), wpisanym na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej. EPOS to infrastrukturalny projekt naukowy, który pozwala lepiej zrozumieć trzęsienia ziemi, erupcję wulkanów, powstawanie tsunami i inne geozagrożenia, w tym związane z eksploatacją złóż o potencjalnie poważnym wpływie na środowisko i dobrobyt społeczeństwa w Europie.

W ramach niniejszego projektu powstanie wielowarstwowa, multidiscyplinarna i interoperacyjna infrastruktura badawcza EPOS-PL. Zostanie ulokowana w nowych bądź już istniejących centrach: sejsmiczności indukowanej, obserwacji geomagnetycznych i magnetotellurycznych, laboratoriów analitycznych, sejsmicznych badań litosfery, danych GNSS oraz obserwacji grawimetrycznych. Zbierane w nich i gromadzone dane z rozproszonych sieci pomiarowych będą następnie opracowywane, standaryzowane i integrowane w postaci baz danych wraz z metadanymi. Dostęp do nich zapewniony będzie poprzez stronę internetową wraz z odpowiednimi serwisami/aplikacjami analitycznymi oraz dedykowanymi wizualizacjami.

W czwartek, 8 listopada, w Rzymie Komisja Europejska zaakceptowała transformację programu w europejskie konsorcjum EPOS-ERIC, które tym samym oficjalnie rozpoczęło swoją działalność. EPOS ERIC jest dwudziestym Europejskim Konsorcjum Badawczym i piątym w dziedzinie nauk o środowisku po Euro-Argo ERIC (europejska infrastruktura badająca rolę oceanów w globalnym systemie klimatycznym), EMSO ERIC (europejskie wielodyscyplinarne obserwatorium systemu dna morskiego i słupa wody), ICOS ERIC (zintegrowany system obserwacji węgla) i LifeWatch ERIC (europejska infrastruktura e-nauki i technologii w zakresie różnorodności biologicznej i ekosystemu).

MK

W dniach 19–21 listopada w Hotelu Windsor w Jachrance dbędzie się I konferencja naukowo-techniczna poświęcona projektowi EPOS. Zostaną na niej zaprezentowane: główne filary programu EPOS i poszczególne Centra Infrastruktury Badawczej, omówiona będzie działalność na rzecz rozwoju EPOS w Polsce, uczestnicy zobaczą też specjalistyczne poligony pomiarowe zintegrowanych obserwacji procesów geodynamicznych MUSE (Multidiscyplinary Upper Silesian Episode), a także zapoznają się z wynikami wybranych prac badawczych realizowanych przy wykorzystaniu powstającej infrastruktury badawczej. Ramowy program konferencji i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://epos-pl.eu/konferencja,52,pl.html

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie