Szkoły wyższe

Instytut Informatyki UG w nowym budynku

Opublikowano: 2019-11-19

forum akademickie
Źródło: www.ug.edu.pl

Instytut Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego przeniósł się do nowego budynku. Otwarcie jednego z najnowocześniejszych w Polsce obiektu z aulami, pracowniami, laboratoriami odpowiadającym prowadzeniu badań naukowych i dydaktyce na miarę XXI wieku, odbędzie się w poniedziałek 25 listopada.

Inwestycja powstała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 i stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy w zakresie zatrudnienia specjalistów z branży IT. Budynek służy przede wszystkim studentom nowego kierunku – informatyka o profilu praktycznym, który został uruchomiony w roku akademickim 2019/2020 (na pierwszy rok studiów przyjęto 76 osób). Studia te łączą podstawy teoretyczne z nauką wielu współczesnych języków programowania oraz nowoczesnych technologii wytwarzania aplikacji. Program nowych studiów powstał w ścisłej współpracy z pracodawcami branży IT. Efektem tej współpracy są zajęcia prowadzone częściowo przez doświadczonych specjalistów z trójmiejskich firm.

– Budowa nowoczesnego budynku Instytutu Informatyki jest odpowiedzią na ogromne potrzeby rynku pracy w branży IT. Dzięki tej inwestycji możliwe jest prowadzenie nowego kierunku – informatyki o profilu praktycznym. To inwestycja ze wszech miar potrzebna i jestem przekonany, że nasi absolwenci będą znakomitymi i poszukiwanymi specjalistami – mówi rektor UG prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała.

Nowy budynek składa się z pięciu kondygnacji (jedna podziemna i cztery naziemne) o powierzchni użytkowej ok. 3912 m2 i kubaturze 22 678 m3. Obiekt jest skomunikowany z istniejącym budynkiem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki łącznikiem na poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji. W gmachu znajdują się m.in. sale seminaryjne i komputerowe, audytoria, gabinety dydaktyczno-naukowe oraz pomieszczenia biurowe i socjalne. Pomieszczenia dydaktyczne zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt ICT umożliwiający kształcenie nowej kadry informatycznej.

Wartość nakładów inwestycyjnych, niezbędnych do realizacji projektu, wynosi ponad 39 milionów złotych. Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 w wysokości ponad 21 milionów złotych. Pozostała część stanowi wkład własny uczelni. Nowy budynek Instytutu Informatyki mieści się na Kampusie UG przy ul. Wita Stwosza 57 (za budynkiem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki).

Beata Czechowska-Derkacz, źródło: UG

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie