Instytut Nenckiego utworzy arboretum

Opublikowano: 2019-04-08

forum akademickie
Źródło: www.nencki.gov.pl

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN otrzymał od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzję zezwalającą na utworzenie i prowadzenie Arboretum – leśnego Ogrodu Botanicznego na terenie Stacji Badawczej w Mikołajkach.

Arboretum będzie zlokalizowane na terenie lasu otaczającego budynki Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach oraz na terenie przy linii brzegowej i w obszarze budynków badawczych i technicznych Stacji (łącznie 16 ha). Na obszarze leśnym, obejmującym łącznie 10,67 ha, zakładane będą kolekcje złożone z różnych gatunków krzewów i drzew bez udziału odmian ozdobnych. Planowane jest prowadzenie kolekcji klonów, lip, dębów, brzóz, cisów oraz kolekcji roślin z północnych i wschodnich Chin, Kaukazu i Ameryki Północnej, a sąsiedztwo jeziora umożliwi stworzenie kolekcji pokazowej roślinności przybrzeżnej. W późniejszym okresie działalności Arboretum będzie również prowadzona restytucja gatunków zagrożonych.

Arboretum w Mikołajkach jako druga taka jednostka w województwie warmińsko-mazurskim, obok Leśnego Arboretum Warmii i Mazur im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Kudypach, będzie utrzymane jako ogród botaniczny o charakterze naturalnym, który uwypukli lokalne walory przyrodnicze pobliskiej Puszczy Piskiej.

Źródło: www.nencki.gov.pl


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie