Szkoły wyższe

Instytut Pedagogiki US zaprasza na studia podyplomowe 

Opublikowano: 2019-07-17

forum akademickie

1 lipca 2019 r. rozpoczęła się rekrutacja na studia podyplomowe na kierunki: Pedagogika specjalna. Edukacja integracyjna i włączająca, Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Pedagogika lecznicza.

Charakterystyka kierunków:

  1. Pedagogika specjalna. Edukacja integracyjna i włączająca

Ukończenie studiów uprawnia do pracy w placówkach realizujących kształcenie integracyjne i włączające dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela szkół i placówek specjalnych oraz do pracy z dziećmi i z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  1. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Studia podyplomowe pod patronatem Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Szczecinie.

Ukończenie studiów pozwala na zdobycie umiejętności i kwalifikacji do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z autyzmem. Absolwent uzyskuje wiedzę nt. funkcjonowania osób z autyzmem, metod terapii i diagnozy, pracy z rodziną dziecka autystycznego, współpracy ze środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami, terapii i analizy zachowań trudnych, optymalizacji funkcjonowania psychospołecznego osób ze spektrum autyzmu.

  1. Pedagogika lecznicza

Studia adresowane są do pedagogów i pedagogów specjalnych, pracowników socjalnych, pielęgniarek, ratowników medycznych i psychologów zainteresowanych zdobyciem wiedzy i poszerzeniem kwalifikacji w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową i chorującymi przewlekle.

Więcej informacji: www.podyplomowe.usz.edu.pl

Karolina Płotnicka-Błach


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie