Konferencje

Interdyscyplinarne konteksty współczesnej pedagogiki i psychologii

Opublikowano: 2018-10-08

forum akademickie

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie organizuje 25–26 października 2018 Ogólnopolską konferencję naukową z udziałem gości zagranicznych „Interdyscyplinarne konteksty współczesnej pedagogiki i psychologii”.

Celem konferencji jest podjęcie przez przedstawicieli akademickich ośrodków pedagogicznych z Polski i z zagranicy dyskursu naukowego w zakresie interdyscyplinarnych kontekstów współczesnej pedagogiki i psychologii w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Debaty konferencyjne zogniskowane będą w kilkunastu obszarach tematycznych, co pozwoli na możliwie wieloprofilowe analizy podjętej problematyki.

Komitet naukowy: przewodniczący: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski – Uniwersytet Łódzki; członkowie: prof. dr hab. Adam Biela – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Marta Bogdanowicz – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, prof. dr hab. Barbara Bokus – Uniwersytet Warszawski, prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak – Uniwersytet Szczeciński, prof. dr hab. Dariusz Doliński – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, prof. dr hab. Zenon Gajdzica – Uniwersytet Śląski w Katowicach, prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, prof. dr hab. Wiesław Jamrożek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Maria Kielar-Turska – Akademia Ignatianum w Krakowie, prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska – Uniwersytet Gdańsk, prof. dr hab. Marek Konopczyński – Uniwersytet w Białymstoku, dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski, prof. dr hab. Amadeusz Krause – Uniwersytet Gdański, prof. dr hab. Barbara Kromolicka – Uniwersytet Szczeciński, prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, prof. dr hab. Mariola Łaguna – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – Uniwersytet Warszawski, prof. dr hab. Zbyszko Melosik – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz – Uniwersytet w Białymstoku, ks. prof. dr hab. Marian Nowak – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, prof. dr hab. Piotr Oleś – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. dr hab. Mirosław J. Szymański – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Komitet organizacyjny: dr hab. Anna Dudak, prof. UMCS – przewodnicząca, dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, prof. UMCS – zastępca przewodniczącej, dr hab. Danuta Wosik-Kawala – sekretarz, dr Marlena Duda – sekretarz, mgr Magdalena Bury-Kamińska – sekretarz

Komitet programowy: prof. dr hab. Janusz Kirenko – przewodniczący, dr hab. Anna Dudak, prof. UMCS – zastępca przewodniczącego, prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis – członek, dr hab. Anna Wojnarska – członek, dr Agnieszka Bochniarz – członek, dr Małgorzata Kuśpit – członek


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie