Konferencje

Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju

Opublikowano: 2019-10-18

forum akademickie

W dniach 21–22 marca 2020 roku w Lublinie odbędzie się XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”.

Konferencja realizowana jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. To jedno z największych wydarzeń naukowych w Polsce, które co roku staje się panelem wymiany wiedzy, inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań. Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń między uczestnikami, inspiracja do nawiązania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. 

Uczestnicy konferencji mają możliwość zaprezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego, wysłuchania wystąpień zaproszonych gości honorowych, szerszego spojrzenia na poruszane problemy, poszerzenia wiedzy oraz zyskania inspiracji do rozwoju własnych badań. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane interdyscyplinarne wyniki badań z wielu obszarów wiedzy: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk przyrodniczych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz sztuki. W konferencji weźmie udział ok. 800 osób z całej Polski: pracowników naukowych, doktorantów, studentów bezpośrednio związanych ze wszystkimi dziedzinami nauki. Gościem honorowym XII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL będzie prof. dr hab. Leszek Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, który wystąpi z wykładem: Co biolog molekularny ma do powiedzenia o umyśle?

MK

Rejestracja na konferencję: http://www.konferencja-tygiel.pl/rejestracja/


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie