Instytuty naukowe

IOŚ-PIB tworzy bazę informacji o urządzeniach grzewczych

Opublikowano: 2019-08-23

forum akademickie

31 lipca 2019 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym podpisano umowę, która dotyczy opracowania bazy informacji na temat urządzeń grzewczych, na które będzie można uzyskać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze.

Projekt będzie finansowany poprzez program priorytetowy NFOŚiGW. IOŚ-PIB stworzy bazę danych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, a także – co jest szczególnie ważne – urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, na zakup i montaż których będzie można uzyskać wsparcie w ramach programu Czyste Powietrze. Uporządkowane i na bieżąco aktualizowane dane będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych na terenie całego kraju. Dzięki tej bazie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz samorządy uczestniczące w programie nie będą musiały tworzyć oddzielnych zestawień. Dostępność bazy urządzeń ułatwi składanie i rozpatrywanie wniosków, a także pomoże w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych przez wnioskodawców, ponieważ umożliwi szybkie porównanie parametrów energetyczno-emisyjnych urządzeń planowanych do zakupu.

Projekt będzie realizowany do końca 2021 roku.

JK

(Źródło: IOŚ-PIB)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie