Konferencje

IV Ogólnopolski Kongres Politologii

Opublikowano: 11.09.2018

forum akademickie

W dniach 18-20 września br. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbędzie się IV Ogólnopolski Kongres Politologii. W tym roku zaszczyt organizacji wydarzenia przypadł w udziale Wydziałowi Politologii UMCS, przy udziale Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Komitetu Nauk Politycznych PAN.

Proponowany temat Kongresu – Państwo w czasach zmiany, jest w zamyśle próbą koncentracji na podstawowych, „tradycyjnych” kategoriach politologicznych, jakimi są państwo i władza, ale z uwzględnieniem dynamiki oraz zmienności, nowych jakościowo cech otoczenia społecznego, w którym państwo funkcjonuje. Chodzi o zmiany na poziomie wnętrza państwa, ale i systemu międzynarodowego. W ramach wydarzenia przewidziano 104 różnorodne panele, pogrupowane w cztery filary tematyczne: I – Uwarunkowania zmiany środowiska państwa, II – Państwo jako podmiot polityki wewnętrznej w czasach zmiany, III  – Państwo  jako podmiot stosunków międzynarodowych w czasach zmiany, IV – Badanie państwa w czasach zmiany.

Do Lublina przyjadą światowej sławy osobistości. W Kongresie weźmie udział 726 badaczy z 85 ośrodków naukowych, z czego 30 uczestników reprezentuje jednostki zagraniczne, zaś 43,5% prelegentów Kongresu stanowią kobiety. Udział w rozpoczęciu wydarzenia zapowiedział dr Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Wykład inaugurujący wygłosi prof. Stefano Guzzini, wybitny politolog niemiecko-francuskiego pochodzenia, specjalizujący się w teorii stosunków międzynarodowych. Podczas otwarcia wystąpi także prof. Ilter Turan, prezydent International Political Science Association w latach 2016-2018.

Tegoroczne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości znalazły odzwierciedlenie także w programie wydarzenia, w postaci dwóch sesji plenarnych otwierających obrady (18 września). Pierwsza z nich nosi tytuł Państwo w czasach zmiany. Drugą zatytułowano 100 lat państwowości Polski Odrodzonej. Bilans historycznego doświadczenia. Istotnym elementem Kongresu będzie sesja Polityka zagraniczna Polski – racja stanu, cele, strategia (20 września) z udziałem m.in. Jacka Czaputowicza, ministra spraw zagranicznych oraz Krzysztof Szczerskiego, szefa Gabinetu Prezydenta RP.

W 2018 roku Wydział Politologii UMCS obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Z tej okazji w ramach Kongresu odbędzie się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału (19 września), podczas którego współpracownikom i przyjaciołom jednostki zostaną wręczone Medale Amicis Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Medale 25-lecia Wydziału oraz tytuły Zasłużonego Profesora.

Idea organizacji kongresów politologicznych w Polsce, zainicjowana przez Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, została po raz pierwszy zrealizowana w 2009 roku. Wtedy to pracownicy Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowali I Kongres Politologii. Trzy lata później organizacji wydarzenia podjęli się badacze z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. III Kongres Politologii odbył się w 2015 roku w Krakowie, dzięki staraniom pracowników Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

IV Kongres Politologii został objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Poszczególne panele w dniach 18-20 września odbędą się na: Wydziale Prawa i Administracji UMCS (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5), Wydziale Humanistycznym UMCS (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A), Wydziale Ekonomicznym UMCS (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5) oraz na Wydziale Politologii UMCS (Plac Litewski 3).

Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu jako słuchacze – wstęp wolny.

Wydarzenie łączy się z prezentacją ważnej publikacji Polska. Eseje o stuleciu, związanej z obchodzoną setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ta wyjątkowa pozycja składa się z pięciu rozdziałów poświęconych polskiej historii i państwu, gospodarce, społeczeństwu, nauce i kulturze. Słowem wstępnym publikację opatrzył prof. Michał Kleiber. Autorami esejów są polscy uczeni związani z największymi ośrodkami naukowymi w kraju, m.in. Marek Belka, Adam D. Rotfeld, Andrzej Chwalba, Andrzej Friszke, Jan Miodek, Krystyna Skarżyńska, Janusz H. Skalski, Witold M. Orłowski, Ryszard Bugaj czy Stanisław Michałowski. Polska. Eseje o stuleciu zawiera rozważania na temat kształtowania się i rozwoju najważniejszych dziedzin życia narodu polskiego: skomplikowanej i trudnej historii Polski, jej suwerenności i transformacji dziejowej, relacji i tożsamości społecznych, religii, oświaty, zdrowia, literatury i kultury, w tym: muzyki, filmu, sztuk pięknych i architektury. Nie brakuje także omówienia rozwoju nauk technicznych czy przyrodniczo-medycznych.

Strona Kongresu: www.kongrespolitologii.umcs.pl

Aneta Adamska


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie