Konferencje

IX edycja Kongresu „Jeden świat – wiele kultur”

Opublikowano: 09.08.2018

forum akademickie

W dniach 25–26 października w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy odbędzie się Kongres „Jeden świat – wiele kultur”. Tematem przewodnim tegorocznej dziewiątej edycji  będzie „Polska w obliczu 100-lecia niepodległości”.

Historia Kongresu sięga roku 2010, kiedy zainaugurowano cykl corocznych międzynarodowych konferencji, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli na istotne problemy współczesnego świata. Poprzednie edycje Kongresu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – w dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 3 tys. uczestników. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, technicznych, przyrodniczych, reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe.

W ramach tegorocznego Kongresu odbędzie się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Polska w obliczu 100-lecia niepodległości” oraz siedem konferencji tematycznych:

  • Kultura i religia w umacnianiu tożsamości narodowej
  • Państwo i prawo
  • Współczesne wyzwania ekonomii. Przemiany gospodarcze Polski i świata w ostatnim stuleciu
  • Ochrona Rzeczypospolitej Polskiej przez prawo karne na tle stulecia niepodległości
  • Przedsiębiorczość obywatelska i aktywizacja demokratyczna
  • Pamięć symboliczna a tożsamość narracyjna
  • Aspekty rozwoju techniki we współczesnym świecie

Integralną częścią tego naukowego spotkania będą liczne imprezy towarzyszące. Do udziału w Kongresie organizatorzy zapraszają zarówno przedstawicieli świata nauki, studentów, jak i osoby spoza środowiska akademickiego. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2018 roku.

Kongres odbędzie się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 55-57. Współorganizatorami są: Fundacja Watykańska Jozef Ratzinger – Benedykt XVI, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Bydgoszczy. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. nadzw. KPSW, dr hab. Janusz Kutta. „Forum Akademickie” objęło Kongres patronatem medialnym.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy: http://www.oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl/

Kontakt: congress2018@kpsw.edu.pl oraz pod nr tel. 510 993 091.

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie