Szkoły wyższe

IX Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska im. dr Janiny Fetlińskiej

Opublikowano: 10.01.2018

forum akademickie

W roku akademickim 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie odbędzie się IX edycja Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej. W Olimpiadzie udział biorą studenci III roku studiów – kierunek Pielęgniarstwo – studia stacjonarne.

Inicjatorem zorganizowania po raz pierwszy Olimpiady Pielęgniarskiej była Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, która chcąc podtrzymać dawne tradycje olimpiad pielęgniarskich, podjęła się zadania zorganizowania takiego konkursu, a na patrona tego przedsięwzięcia obrała dr Janinę Fetlińską, pielęgniarkę, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, nauczyciela pielęgniarstwa, która zginęła w Katastrofie Smoleńskiej. Początkowo olimpiada miała zasięg lokalny, jednak z roku na rok wzrasta liczba uczelni włączających się do rywalizacji, co świadczy o tym, że jest ona pozytywnie postrzegana przez uczelnie prowadzące kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie uczestniczy w Międzyuczelnianej Olimpiadzie Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej od roku 2014/2015.

Olimpiada przebiega w trzech etapach:

I etap w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru),

II etap w formie ustnej i pisemnej (proces pielęgnowania),

III etap – prezentacja multimedialna.

Etap I

I etap odbywa się równocześnie we wszystkich uczelniach biorących udział w IX Olimpiadzie Pielęgniarskiej w dniu 27 lutego 2018 roku o godz. 8.30.

Etap II

II etap odbywa się równocześnie we wszystkich uczelniach biorących udział w IX Olimpiadzie Pielęgniarskiej w dniu 20 marca 2018 roku o godzinie 8.30.

Polega on na pisemnym opracowaniu procesu pielęgnowania na podstawie opisu przypadku, a następnie omówieniu go przed Wydziałową Komisją II Etapu Olimpiady.

Etap III

III etap Olimpiady – finał – odbędzie się w dniu 8 maja 2018 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Etap ten polega na przedstawieniu przez uczestników prezentacji multimedialnej.

Informacje szczegółowe dotyczące Olimpiady Pielęgniarskiej będą na bieżąco podane są na stronie internetowej ethttp://www.pwsz.krosno.pl/ix– olimpiada– pielegniarska– im– dr– janiny– fetlinskiej/

Małgorzata Dziura


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie