Konferencje

Jak nowe zasady ewaluacji wpływają na uczelnie?

Opublikowano: 2020-10-14

forum akademickie

Jakie konsekwencje na działania pracowników naukowych i kadry zarządzającej uczelniami ma nowy system oceny działalności naukowej? Na cykl dyskusji online pod hasłem #ocenadorobkunaukowego2.0 zaprasza PCG Academia.

Na październik Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiedziało premierę nowego narzędzia do pomiaru dorobku naukowego uczelni. System Ewaluacji Działalności Naukowej (SEDN) to oprogramowanie tworzone przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – PIB, którego celem jest zaprezentowanie kondycji polskiej nauki w ujęciu dyscyplinarnym. Wcześniej ocena dorobku naukowego bazowała na analizie osiągnięć poszczególnych jednostek naukowych. Teoretycznie przestawienie się uczelni na nowy sposób prezentowania osiągnięć naukowych wymaga jedynie innej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych o publikacjach naukowych. W praktyce zmiana ta wymaga zaangażowania całej społeczności akademickiej, zaczynając od pracowników naukowych.

Każda zmiana systemowa powoduje duże zmiany na poziomie funkcjonowania organizacji i ich pracowników. W tym przypadku dodatkowym utrudnieniem jest to, że zmiana dokonuje się w trakcie, a nie na początku nowego okresu ewaluacji. Wyniki pierwszej ewaluacji według nowych reguł budzą więc olbrzymią niepewność środowiska akademickiego. Jakie konsekwencje na działania pracowników naukowych i kadry zarządzającej uczelniami ma nowy system oceny działalności naukowej? Choć trwa właśnie okres przejściowy, warto już teraz wymienić się wnioskami i pierwszymi doświadczeniami.

Na trzy spotkania online z udziałem wybitnych ekspertów, organizowane pod patronatem Fundacji Rektorów Polskich pod hasłem #ocenadorobkunaukowego2.0, zaprasza Academia PCG. Dyskusje poprowadzi prof. Łukasz Sułkowski, kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas inauguracyjnego spotkania uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytanie: Czy nowe zasady oceny dorobku naukowego faktycznie wymagają nowej strategii publikacyjnej naukowca?

„Zdaniem wielu naukowców nowy przelicznik ewaluacyjny jest skomplikowany i wymaga jeszcze większej koncentracji na zdobywaniu punktów za publikację, a zmiana systemu oceny dorobku naukowego niesie konsekwencje związane z cyklem pracy naukowej, które nie są do końca jasne. Inni twierdzą, że wprowadzone zmiany systemowe nie wnoszą istotnej różnicy na poziomie funkcjonowania pojedynczych pracowników naukowych i zostały wprowadzone po to, aby stopniowo modyfikować system w kierunku odejścia od tzw. punktozy. Naukowcy zwracają też uwagę na to, że nowe zasady w różnym stopniu dotykają różne dyscypliny. Jaka jest najbardziej racjonalna ścieżka postępowania? Jak przeliczać swoje publikacje, aby dobrze zaplanować własną strategię publikacyjną? A może nowe reguły nie wymagają żadnych zmian w działaniach pracowników naukowych, a jedynie sposobu zarządzania uczelniami?” – pytają w zaproszeniu organizatorzy.

Do udziału w dyskusji zaprosili:

  • dr. hab. Stanisława Czachorowskiego, biologa, ekologa i entomologa zatrudnionego w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
  • dr hab. Martę du Vall, politolożkę i medioznawczynię z Katedry Medioznawstwa i Komunikowania Politycznego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego;
  • dr. hab. Marcina Waligórę, prodziekana ds. rozwoju naukowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Spotkanie w formule online odbędzie się 21 października o godz. 13:30. Bezpłatna rejestracja na wydarzenie: www.pcgacademia.pl.

Kolejne dyskusje odbędą się 28 października (Współpraca czy rywalizacja – jak nowy system ewaluacji dorobku naukowego wpłynie na klimat organizacyjny uczelni?) oraz 4 listopada (Reguły gry na uczelniach – jak się zmienią pod wpływem nowego systemu oceny dorobku naukowego?). Patronem medialnym cyklu jest „Forum Akademickie”.

MK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie