Sprawy nauki

Jak podnieść widoczność czasopisma w sieci? Szkolenia dla redaktorów czasopism naukowych

Opublikowano: 2019-09-16

forum akademickie

Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) organizuje bezpłatne spotkania i szkolenia poświęcone Platformie Polskich Publikacji Naukowych, udostępnianiu treści w otwartym dostępie i licencjom Creative Commons. Szkolenia organizowane są na terenie całego kraju.

Najczęściej poruszane zagadnienia:
– otwarty dostęp – zalety, procedura przystąpienia do platformy, umowa, wprowadzanie danych do bazy, import/eksport metadanych, wybrane zalety udostępniania treści na platformie ICM;

– wydawanie czasopisma na wolnych licencjach – zawieranie umów, przenoszenie praw, prawo autorskie.

Spotkania kończą się sesją poświęconą pytaniom uczestników i case studies.

Celem projektu „Platforma Polskich Publikacji Naukowych” jest udostępnienie redaktorom i wydawcom narzędzia do rozpowszechnienia w otwartym dostępie publikacji naukowych. Projekt przewiduje stworzenie, wdrożenie i prowadzenie platformy służącej do przechowywania i udostępniania objętych nim zasobów, a także opracowanie oprogramowania służącego do zarządzania zasobami platformy.

Platforma będzie wyposażona w funkcje ułatwiające zarządzanie zasobami czasopism oraz raportowanie, m.in. przez częściową automatyzację wprowadzania metadanych i możliwość ich eksportu do popularnych formatów i platform (np. POL-index). Na początek, na Platformie znajdzie się 300 000 artykułów naukowych z obecnie prowadzonej w ICM Biblioteki Nauki oraz 540 książek udostępnianych dotychczas w serwisie otworzksiazke.pl. W toku projektu, czyli do lipca 2021 r. planowane jest udostępnienie 90 000 artykułów naukowych (wraz z metadanymi) z ponad 1000 polskich czasopism naukowych. 25 000 z tych artykułów objętych zostanie otwartymi licencjami, ze wskazaniem na licencje Creative Commons.

Uczestnicy otrzymują materiały informacyjne dotyczące otwartego dostępu: broszurę dla redakcji i broszurę dla naukowców.

Rejestracji na bezpłatne szkolenie można dokonać ze strony www.pppn.icm.edu.pl.

Jeszcze w tym roku planowane są spotkania:

– 5 listopada w Katowicach,

– 26 listopada w Krakowie,

– 10 grudnia w Gdańsku.

Daty i miejsca szkoleń na rok 2020 zostaną podane na stronie internetowej projektu (www.pppn.icm.edu.pl).

Adam Wiciński


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie