Sprawy nauki

Jak podnieść widoczność czasopisma w sieci?

Opublikowano: 2019-09-10

forum akademickie

Katowice, Kraków, Gdańsk – w tych miastach Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) zorganizuje jeszcze w tym roku bezpłatne spotkania i szkolenia poświęcone Platformie Polskich Publikacji Naukowych, udostępnianiu treści w otwartym dostępie i licencjom Creative Commons.

Celem projektu „Platforma Polskich Publikacji Naukowych” jest udostępnienie redaktorom i wydawcom narzędzia do rozpowszechnienia w otwartym dostępie publikacji naukowych. Projekt przewiduje stworzenie, wdrożenie i prowadzenie platformy służącej do przechowywania i udostępniania objętych nim zasobów, a także opracowanie oprogramowania służącego do zarządzania zasobami platformy. Platforma będzie wyposażona w funkcje ułatwiające zarządzanie zasobami czasopism oraz raportowanie, m.in. przez częściową automatyzację wprowadzania metadanych i możliwość ich eksportu do popularnych formatów i platform (np. POL-index). Na początek na Platformie znajdzie się 300 tys. artykułów naukowych z obecnie prowadzonej w ICM Biblioteki Nauki oraz 540 książek udostępnianych dotychczas w serwisie otworzksiazke.pl. Do lipca 2021 roku planowane jest udostępnienie 90 tys. artykułów naukowych (wraz z metadanymi) z ponad 1000 polskich czasopism naukowych. 25 tys. z tych artykułów objętych zostanie otwartymi licencjami, ze wskazaniem na licencje Creative Commons.

Spotkania i szkolenia poświęcone Platformie Polskich Publikacji Naukowych, udostępnianiu treści w otwartym dostępie i licencjom Creative Commons organizuje na terenie całego kraju Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Najczęściej poruszane w ich trakcie zagadnienia to: procedura przystąpienia do platformy, wprowadzanie danych do bazy, import/eksport metadanych, zalety udostępniania treści na platformie oraz – w zakresie wydawania czasopism na wolnych licencjach – zawieranie umów, przenoszenie praw i prawo autorskie. Spotkania kończą się zawsze sesją poświęconą pytaniom uczestników i case studies. Uczestnicy otrzymują materiały informacyjne dotyczące otwartego dostępu: broszurę dla redakcji i broszurę dla naukowców.

Jeszcze w tym roku planowane są spotkania:

  • 5 listopada w Katowicach
  • 26 listopada w Krakowie
  • 10 grudnia w Gdańsku.

Rejestracji na bezpłatne szkolenia można dokonywać poprzez stronę internetową: www.pppn.icm.edu.pl. Tam też zostaną wkróce zamieszczone daty i miejsca szkoleń na rok 2020.

MK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie