Szkoły wyższe

Jak wyobrażasz sobie Wydział Inżynierii Zarządzania PB w 2035 roku?

Opublikowano: 11.06.2018

forum akademickie

Po co  istnieje wydział? Jak wyobrażasz sobie wydział w 2035 roku? Takie pytania władze wydziału postawiły pracownikom w maju. Na Wydziale stanął wydrukowany na drukarce 3D Future Box do gromadzenia pomysłów i idei. To część  realizowanych badań foresightowych, które będą podstawą budowania strategii Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Bialostockiej, który 8 czerwca świętował jubileusz 25-lecia.

Słowa-klucze, które najczęściej pojawiały się w odpowiedziach, to: rozwój, współpraca, B+R. Dziś te badania przedstawiła dziekan dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw., kreśląc wizję „wiodącego ośrodka edukacyjnego w obszarze nauk o zarządzaniu i inżynierii produkcji w trójkącie Tallin – Kijów – Warszawa”. Badania kontynuowane były i podczas samej uroczystości. Kluczowe czynniki wskazane przez gości jubileuszu, które mogą pomóc w realizacji tego celu to: współpraca i wsparcie.

Wydział Inżynierii Zarządzania przez wiele lat funkcjonował jako Wydział Zarządzania. Został utworzony w 2001 roku w wyniku przekształcenia istniejącego od 1993 roku Instytutu Zarządzania i Marketingu. Obecnie Wydział Inżynierii Zarządzania jest jednym z dwóch największych – pod względem liczby studentów – wydziałów Politechniki Białostockiej. Studia na Wydziale ukończyło dotychczas prawie 16 tysięcy absolwentów. Dziś studiuje tu prawie 1900 osób. To miejsce pracy dla 135 osób skupionych w 8 katedrach i zakładach. Prężnie działa 11 studenckich kół naukowych. Wydział Inżynierii Zarządzania współpracuje z prawie 70 uczelniami zagranicznymi. Kształci na 6 kierunkach studiów (logistyka, zarządzanie i inżynieria usług, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria meblarstwa, zarządzanie, turystyka i rekreacja). W ofercie ma także 13 studiów podyplomowych (studia menedżerskie dla inżynierów budownictwa, studia menedżerskie dla inżynierów, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, coaching w biznesie, menedżer w jednostkach samorządu terytorialnego, zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bhp, menedżer jakości, lean Management, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka w biznesie, zarządzanie w budownictwie, komunikacja marketingowa i zarządzanie relacjami z klientami).

– Obecnie Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji. Współpraca z Chinami to nasza przewaga konkurencyjna – podkreślała dziekan Ejdys. To tu działa Międzynarodowy Chińsko i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach.

Podczas uroczystości były podziękowania dla dziekanów, którzy prowadzili wydział przez lata: prof. Kazimierza Trzęsickiego, dr. inż. Macieja Dobrzyńskiego, prof. Bazylego Poskrobko, prof. Zofii Tomczonek, prof. Joanicjusza Nazarko (który dziś też świętował jubileusz 40-lecia pracy).

– To jeden z najmłodszych i najprężniej rozwijających się wydziałów Politechniki Białostockiej. 25 lat – to praca wielu ludzi, każdy wniósł swoją część do tego, że dziś ten jubileusz możemy świętować w takich warunkach i w tak zacnym gronie. Cieszę się, że wydział poszedł w kierunku inżynierii zarządzania i w ten sposób podkreślił swoje miejsce wśród innych politechnicznych wydziałów. Życzę dalszych sukcesów, byście mogli być siłą napędową naszej uczelni – mówił rektor prof. Lech Dzienis.

– Ta ilość absolwentów, te idee które tu się rodzą mają konkretne przełożenie na rozwój województwa podlaskiego – dodawał wojewoda Bohdan Paszkowski.

– Stworzyliście bardzo udany projekt – gratulował rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Robert Ciborowski.

Wydział Inżynierii Zarządzania świętował jubileusz w ramach konferencji naukowej Horyzonty zarządzania 4.0.  Uczestnicy dyskutowali m.in.  o kierunkach rozwoju nauk o zarządzaniu oraz o kompetencjach współczesnego menedżera i inżyniera.

Wydział Inżynierii Zarządzania w liczbach:
1875 – studentów
135 – pracowników
15 700 – absolwentów
69  – liczb uczelni partnerskich (Wydział ma podpisane umowy z 69 uczelniami z takich krajów jak: Wielka Brytania, Czechy, Rumunia, Słowacja, Węgry, Łotwa, Litwa, Norwegia, Turcja, Hiszpania, Francja, Grecja, Portugalia, Finlandia, Bułgaria, Włochy, Niemcy, Estonia i Dania).

Dorota Sawicka


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie