Szkoły wyższe

Jakie relacje polsko-ukraińskie?

Opublikowano: 2017-06-21

forum akademickie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wraz z ukraińskimi uniwersytetami: Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku, Czerniowieckim  Uniwersytetem Narodowym im. Jurija Fedkowicza oraz Kijowskim Uniwersytetem Narodowym im. Tarasa Szewczenki organizuje w dniach 22-23 czerwca konferencję  „Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Stosunki polsko-ukraińskie w XX i XXI wieku”. Spotkanie ma na celu omówienie trudnych problemów historycznych oraz możliwości budowania wzajemnej wrażliwości historycznej.

Uczestnicy konferencji zastanowią się też nad możliwością wypracowania formuły dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego. Będą mówili o wymianie doświadczeń związanych z transformacją systemów politycznych w obu państwach oraz przedstawią odniesienia do wzajemnych relacji, które określane są mianem partnerstwa strategicznego.

– Chcemy spojrzeć na stosunki polsko-ukraińskie z perspektywy akademickiej, pozbawionej emocji, którymi nasycone są dyskusje polityczne – mówi prof. Stanisław Michałowski, rektor UMCS. Zaprosiliśmy do współpracy uczonych ukraińskich, aby nasze spojrzenie było wielostronne.

Prof. Marek Pietraś, prodziekan Wydziału Politologii UMCS, zauważa, że w relacjach polsko-ukraińskich złożoność przeszłości i teraźniejszości rzutuje na przyszłość. W Europie przelewa się fala pojednań. Czas najwyższy wypracować formułę pojednania polsko-ukraińskiego. Być może szansą na to jest pozbawione emocji spojrzenie świata akademickiego. Prof. Pietraś widzi tę szansę w umowie stowarzyszeniowej Ukrainy z UE oraz zniesieniu wiz dla Ukraińców. – Może te gesty pomogą przezwyciężyć bolesną przeszłość – zauważa. I dodaje: – Koncepcja polsko-ukraińskiego partnerstwa strategicznego pojawił się w latach 90. Potem była potwierdzana przez kolejnych prezydentów. Nie doczekała się jednak realizacji. Może dyskusja uczonych przybliży realizację tego pomysłu.

Prof. Walery Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS, podchwytuje myśl o roli „akademików” w wypracowaniu partnerstwa strategicznego. Zauważa jednak, że mamy spore zaszłości nawet prostej natury gospodarczej. Na realizację czeka połączenie gazowe Odessa-Brody. Prof. Baluk wyraża też nadzieję, że wkrótce część z nich zostanie nadrobiona, co ma szansę przełożyć się na wzrost bezpieczeństwa energetycznego obu krajów. Polska i Ukraina są na siebie skazane, zatem wypracowanie wspólnego modus vivendi wydaje się jedyną szansą dla obu narodów.  Ma się do tego przyczynić lubelska konferencja.

Na program złożą się trzy sesje: Polska i Ukraina. Historia, która dzieli i łączy; Polska i Ukraina. 25 lat zmian systemowych oraz Polska i Ukraina. Partnerstwo strategiczne. Rektor Michałowski wyraża nadzieję, że wkrótce podobna konferencja odbędzie się na Ukrainie. Gotowość jej organizacji wyraził rektor Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.

(p)

Program-konferencji


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie