Sprawy nauki

Jakiej Polskiej Akademii Nauk potrzebujemy?

Opublikowano: 2019-07-26

forum akademickie

Czym powinna być Polska Akademia Nauk? Jaka ma być jej struktura? Jak należałoby finansować instytuty? Jakiego rodzaju zmiany w działaniu wydziałów wpłynęłyby korzystnie na funkcjonowanie Akademii? – to tylko kilka pytań zawartych w ankiecie Obywateli Nauki dotyczącej przyszłości PAN.

Obywatele Nauki to ruch społeczny, który powstał w środowisku pracowników naukowych, reprezentujących różne dyscypliny i ośrodki badawcze. Ich zdaniem w trwającej od kilku miesięcy dyskusji o kształcie PAN nie dość, że słabo wybrzmiewają głosy szeregowych pracowników Akademii oraz środowiska naukowego jako całości, to dodatkowo podnoszone są w niej sprawy drugorzędne z punktu widzenia polskiego systemu nauki. Pojawiające się propozycje nowych regulacji, czy to ze strony prezesa PAN, dyrekcji instytutów, czy ministra nauki i szkolnictwa wyższego, w ocenie Obywateli Nauki nie rozwiązują kluczowych problemów, które sygnalizowano już w 2015 roku w Pakcie dla Nauki: „Aktualna formuła funkcjonowania PAN ma charakter hybrydowy. Połączono korporację uczonych, obejmującą wydziały i oddziały, komitety naukowe i problemowe, akademię młodych uczonych, komisję do spraw etyki w nauce oraz komisję rewizyjną, z działaniem jednostek naukowych. W wyniku historycznych zaszłości ani status członków PAN nie łączy się z należnym prestiżem, ani związek korporacji z instytutami nie tworzy wydajnej struktury. Obecnie funkcjonujące komitety naukowe Akademii oraz instytuty i wydziały odpowiadające sobie ze względu na specjalność naukową nie współpracują w sposób właściwy. Społeczność naukowa w Polsce w niewielkim stopniu uznaje członków Akademii za swoich naturalnych reprezentantów. Kompetencje członków PAN oraz ich zadania nie są wyraźnie określone”.

Wobec ciągle aktualnej diagnozy słabości PAN i braku konstruktywnych propozycji odnośnie do przyszłości tej instytucji, Obywatele Nauki uważają, że już najwyższy czas, by oddać głos „wszystkim tych, którzy na co dzień współtworzą dorobek naukowy Akademii, a także tych, którzy patrzą z zewnątrz na PAN z myślą o potrzebie usprawnienia całości systemu nauki w Polsce”. Dlatego wyszli z inicjatywą ankiety, której wyniki pomogłyby sformułować opinie o tym, czym właściwie PAN powinna być. Pytają w niej m.in. o to, kto ma współtworzyć ustawę o PAN, jaka powinna ma być jej rola w systemie nauki oraz czy korporacja PAN zrzeszająca badaczy powinna zostać zachowana. Kwestionariusz zawiera także pytania dotyczące organizacji i zarządzania wydziałów czy instytutów Akademii, a także funkcjonowania Komisji ds. Etyki w Nauce.

Ankieta, jak zapewniają Obywatele Nauki, jest anonimowa, a udzielone odpowiedzi mają się stać podstawą opracowania propozycji nowego kształtu Polskiej Akademii Nauk, które zostanie udostępnione w formie zbiorczej publikacji. „Chcielibyśmy, by stało się ono punktem wyjścia do oddolnej dyskusji o przyszłości PAN” – piszą ON.

MK

Ankieta „Jakiej Polskiej Akademii Nauk potrzebujemy?”

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie