Konferencje

Jakość kształcenia w czasie i po pandemii

Opublikowano: 2020-06-23

forum akademickie

Jakość kształcenia w czasie i po pandemii będzie tematem kolejnego webinarium organizowanego przez Fundację Rektorów Polskich wraz z PCG Academia, przy wsparciu  Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i pod patronatem Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Koronawirus dotyka szkoły wyższe w ich działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Władze rektorskie stają zatem przed koniecznością realizacji kluczowych procesów dla funkcjonowania uczelni w zupełnie nowych warunkach. Webinaria, których patronem medialnym jest „Forum Akademickie”, są doskonałą platformą wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk w gronie przedstawicieli uczelni (m.in. rektorów, prorektorów, kanclerzy, dziekanów, osób pełniących funkcje kierownicze), interpretacji obecnie obowiązujących przepisów prawnych czy formułowania wspólnego stanowiska w sprawie reguł systemowych, dotyczących działania uczelni oraz aspiracji i obaw członków jej wspólnoty.

Już w najbliższy czwartek, 25 czerwca, uczestnicy kolejnego webinarium wezmą udział w panelu poświęconym jakości kształcenia. Jakie są najważniejsze wyzwania dydaktyki w czasie pandemii? Jakie formy kształcenia sprawdzają się, a jakie nie? Na jakich kierunkach i programach kształcenie przebiega płynnie, a gdzie są największe problemy? Jakimi dobrymi praktykami w zakresie zdalnego kształcenia możemy się podzielić? Na ile wdrożone metody kształcenia zdalnego pozostaną w uczelniach po Covid-19? W jaki sposób PKA zamierza prowadzić akredytacje w najbliższym roku akademickim? Czy będą opracowane kryteria oceny jakości edukacji zdalnej?

Na te pytania odpowiedzą zaproszeni eksperci:

  • prof. Ewa Chmielecka ze Szkoły Głównej Handlowej, członek Zarządu Fundacji Rektorów Polskich, przewodnicząca Zespołu Bolońskiego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, do 2018 roku kierownik Zakładu Polityki Edukacyjnej i Naukowej w SGH;
  • prof. Andrzej Kraśniewski, przewodniczący Komisji ds. Kształcenia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej; pełnomocnik rektora PW ds. wdrażania Procesu Bolońskiego i studiów doktoranckich; sekretarz Generalny Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; członek zespołu opracowującego „Strategię rozwoju szkolnictwa wyższego 2010–2020: projekt środowiskowy”; współtwórca projektu Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego;
  • prof. Jan Łaszczyk, przewodniczący Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, prezes Fundacji Pedagogiki Zdolności Universitas Rediviva

Webinarium, które odbędzie się w najbliższy czwartek, 25 czerwca, o godz. 13:30, poprowadzą prof. Jerzy Woźnicki i prof. Łukasz Sułkowski, a w roli moderatora wystąpi prof. Krzysztof Diks. Rejestracja za pomocą formularza na stronie: www.pcgacademiawebinaria.pl. Tam też znajdują się szczegóły dotyczące kolejnych spotkań.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie