Życie akademickie

Jakub Grodecki w Komitecie Wykonawczym ESU

Opublikowano: 2019-05-10

forum akademickie
Źródło: PSRP

Jakub Grodecki, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich oraz pełnomocnik Parlamentu Studentów RP ds. współpracy międzynarodowej i internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, został członkiem Komitetu Wykonawczego Europejskiej Unii Studentów (European Students’ Union, ESU). Wybory odbyły się podczas 76. Board Meeting w stolicy Bułgarii, Sofii.

ESU działa od 1982 roku. Zrzesza 45 stowarzyszeń studenckich z 39 krajów. Jest oficjalnym reprezentantem interesów studentów z Europy. Celem ESU jest reprezentowanie i promowanie edukacyjnych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych interesów studentów na poziomie europejskim w stosunku do wszystkich właściwych organów, w szczególności Unii Europejskiej, Grupy Wdrożeniowej (ciało zajmujące się reformami związanymi z procesem bolońskim), Rady Europy i UNESCO. Poprzez swoich członków ESU reprezentuje ponad 20 milionów studentów w Europie. Przewodniczącym ESU w ostatniej kadencji był Adam Gajek, pierwszy w historii Polak na tym stanowisku. W czwartek wybierano nowe władze organizacji na kadencję 2019–2020.

W skład siedmioosobowego Komitetu Wykonawczego wszedł Jakub Grodecki, absolwent studiów inżynierskich na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich oraz pełnomocnikiem Parlamentu Studentów RP ds. współpracy międzynarodowej i internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. Uczestniczył w obradach Europejskiej Unii Studentów jako delegat PSRP. W latach 2017–2018 był członkiem Rady Studentów PSRP, a jednocześnie reprezentantem Parlamentu na arenie europejskiej. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych dotyczących systemu edukacji, jakości kształcenia i mobilności studentów w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Poza działalnością w sektorze edukacyjnym w kręgu jego zainteresowań znajdują się m.in  społeczna odpowiedzialność biznesu, gospodarka o obiegu zamkniętym i handel zagraniczny.

Oprócz Komitetu Wykonawczego wybierano także nową trzyosobową Prezydencję. Na czele organizacji stanął dotychczasowy wiceprzewodniczący Robert Napier z Uniwersytetu Maltańskiego.

MK

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie