Konferencje

Jeden Świat – Wiele Kultur

Opublikowano: 2020-10-08

forum akademickie

W dniach 23–24 października w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy odbędzie się Kongres „Jeden świat – Wiele Kultur”. Podczas wydarzenia zaplanowano uroczyste obchody 20-lecia uczelni.

Historia Kongresu sięga roku 2010, kiedy zainaugurowano cykl corocznych międzynarodowych konferencji, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli na istotne problemy współczesnego świata. Poprzednie edycje Kongresu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – w dotychczasowych edycjach udział wzięło blisko 3 tys. uczestników oraz kilkuset referentów – przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, technicznych, przyrodniczych, reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe, m.in. z Włoch, Rosji, Grecji, Gruzji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Chin, Austrii, Litwy, Łotwy i Hiszpanii.

Tegoroczny Kongres jest szczególny, bo odbywa się w roku jubileuszu 20-lecia istnienia Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Tematem przewodnim XI edycji jest „Wpływ pandemii na rozwój społeczno-gospodarczy i kulturę”. W ramach Kongresu zaplanowano dziewięć konferencji tematycznych:

  • Zagrożenia czy szanse wobec religii i kultury w czasach pandemii;
  • Choroby cywilizacyjne – zakaźne i niezakaźne;
  • Państwo i prawo współczesne;
  • Koronawirus a gospodarka krajowa;
  • Wielokulturowość jako wyzwanie edukacyjne;
  • Człowiek wobec osiągnięć technicznych;
  • Współczesna wizja kary kryminalnej;
  • Pandemia a rynki rolne;
  • Język, kultura i literatura wobec wyzwań współczesności.

Kongresowi towarzyszyć będzie II Kujawsko-Pomorskie Forum Nauki i Innowacji, podczas którego przedsiębiorcy z Kujaw i Pomorza będą mieli sposobność do zaprezentowania szerokiej publiczności rezultatów swoich projektów badawczo-rozwojowych oraz planowanych lub już wdrożonych innowacji.

Kongres odbędzie się w dniach 23–24 października w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 55-57. Współorganizatorami są: Fundacja Watykańska Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Bydgoszczy. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. Wojciech Kalaga. „Forum Akademickie” objęło Kongres patronatem medialnym.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy: http://www.oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl/.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie