Sprawy nauki

Jest przewodniczący Centralnej Komisji

Opublikowano: 16.05.2017

forum akademickie
Źródło: PK

16 maja prof. inż. Kazimierz Furtak z Politechniki Krakowskiej został na mocy ustawy o stopniach i tytule naukowym, znowelizowanej w kwietniu br., powołany przez premier Beatę Szydło na stanowisko przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Funkcję tę będzie pełnił do 2020 roku.

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak ma duże doświadczenie organizacyjne. W macierzystej uczelni pełnił funkcje prodziekana i dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej. Przez dwie kadencje był prorektorem, a przez kolejne dwie rektorem Politechniki Krakowskiej (2008-2016). Jest też przewodniczącym Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, a także Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności. Prowadzi badania w zakresie konstrukcji i materiałów, szczególnie nad budową mostów i tuneli, konstrukcjami betonowymi i drewnianymi oraz wzmacnianiem i modernizacją konstrukcji mostowych. Prof. Furtak opublikował ponad 200 prac naukowych, w tym książkę Mosty zespolone oraz trzy podręczniki dla studentów. Jest też autorem lub współautorem ok. 70 projektów budowy oraz modernizacji i remontów obiektów technicznych, głównie mostów.

Pierwsze posiedzenie Prezydium Centralnej Komisji obecnej kadencji zaplanowano na 29 maja. Wskutek przedłużającego się wakatu na stanowisku przewodniczącego CK powstały zaległości w procedowaniu wielu postępowań awansowych, zwłaszcza profesorskich. Nowy przewodniczący będzie musiał uporać się z tym problemem.

(P)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie