Sprawy nauki

JSA przebadał w tym roku już 40 tys. prac dyplomowych

Opublikowano: 2019-03-13

forum akademickie

Ponad 40 tys. prac dyplomowych zostało sprawdzonych od początku roku w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. JSA ma już ponad 35 tys. użytkowników, w tym 27,5 tys. to promotorzy prac dyplomowych.

Jednolity System Antyplagiatowy sprawdza podobieństwo prac składanych do obrony do tekstów i opracowań, które powstały wcześniej. Nie przesądza, czy dana praca jest plagiatem – służy jako narzędzie wspierające pracę weryfikacyjną promotora pracy. Mimo, że szczyt obciążenia systemu – sesja letnia – jest jeszcze przed nami, to od początku roku w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym zostało już przebadanych ponad 40 tys. prac dyplomowych. Konta w systemie założyło już ponad 29 tys. osób, co – dodając osoby korzystające z JSA za pośrednictwem systemów uczelnianych – oznacza, że JSA ma już ponad 35 tys. użytkowników, w tym 27,5 tys. to promotorzy prac dyplomowych.

Jeden użytkownik spędził w systemie średnio 12 minut w podziale na trzy 4-minutowe sesje. Na jedno badanie pracy w JSA przypada 1,058 próby, co oznacza, że w przypadku większości prac użytkownicy uznali jednokrotne badanie za wystarczające. Na raport z badania pracy czekali średnio 7,5 minuty. JSA jest na bieżąco aktualizowany – zgodnie uwagami zgłaszanymi przez użytkowników systemu. Bieżąca wersja może przetwarzać do 6 tys. badań na dobę – na raport z badania czeka się do 10 minut.

Dotychczasowi użytkownicy JSA pochodzą z 216 uczelni (59 uczelni używa JSA z poziomu swojego systemu uczelnianego, pozostałe korzystają z interfejsu użytkownika oferowanego przez sam System). Najwięcej prac do badania wprowadzili użytkownicy z Politechniki Poznańskiej, Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki i Politechniki Gdańskiej (od 1000 do blisko 2500 prac na uczelnię).

Jeśli chodzi o rezultaty badania prac w JSA to średnio dla jednej pracy system znajdował 300 dokumentów, które mogłyby być źródłem plagiatu. Daje to łącznie 9 milionów par dokumentów, jakie zostały zbadane krzyżowo modułami obliczeniowymi wykorzystującymi metody uczenia maszynowego lub przetwarzania języka naturalnego.

JSA został zbudowany w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Na mocy nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym od 1 stycznia 2019 r. każda pisemna praca dyplomowa przed dopuszczeniem do obrony musi zostać sprawdzona w JSA. System jest dostępny przez internet dla promotorów i pracowników administracji uczelni (https://jsa.opi.org.pl). Prace sprawdza względem ORPPD, obrazu polskiego Internetu (NEKST), a także innych źródeł (6 wikipedii, isap, orzeczenia).

Aktualnie system pracuje w klastrze 100 serwerów zarządzając ponad 30 terabajtami danych, co czyni go największym systemem MNiSW, zarówno w kontekście liczby odbiorców końcowych, liczby wykorzystywanych serwerów przez jeden system, jak i rozmiaru danych jakie system przetwarza.

Źródło: OPI


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie