Badania

Kiedy komórki „złośliwieją”

Opublikowano: 2019-02-04

forum akademickie
Fot. archiwum prywatne

Epigenetykę kliniczną uczynił przedmiotem swojej pracy naukowej jeden z laureatów konkursu Polskie Powroty. Dr n. med. Tomasz Wojdacz będzie prowadził swoje badania na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

Program, realizowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, ma na celu umożliwienie polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w krajowych uczelniach lub jednostkach naukowych. W pierwszej edycji wyłoniono 22 projekty, których autorzy pracowali dotychczas w najlepszych uczelniach lub jednostkach badawczych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, Hiszpanii, a także Singapurze czy Korei Południowej. Dr Tomasz Wojdacz przez ostatnie trzy lata związany był z Aarhus Institute of Advaced Studies w Danii.

– Wcześniej, już na trzecim roku studiów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wyjechałem do Aarhus na Erasmusa i na tamtejszym uniwersytecie obroniłem magisterium z onkologii. Pierwszą pracę po studiach podjąłem w Peter MacCallum Cancer Institute w australijskim Melbourne, skąd wróciłem do Danii na studia doktoranckie. W 2010 roku otrzymałem stopień doktora nauk medycznych – wspomina początki swojej naukowej drogi.

Po obronie doktoratu pracował w Instytucie Biomedycyny Uniwersytetu w Aarhus, a następnie w The Lundbeck Foundation Centre for Interventional Research in Radiation Oncology w Danii, Instytucie Patologii Szpitala Uniwersyteckiego w Aarhus, Instytucie Medycyny Środowiskowej Karolinska Institute w Szwecji, Cancer Genomics Group Uniwersytetu w Southampton w Anglii. Przed pięcioma laty na Uniwersytecie w Aarhus otrzymał tytuł Associate Professor.

– Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół epigenetyki klinicznej. To stosunkowo młoda dziedzina badań, ale bardzo dynamicznie się rozwija. Odkrycia, w tym testy oparte na opracowanej przeze mnie technologii, są już wykorzystywane w praktyce – mówi T. Wojdacz.

Tłumaczy, że dzięki mechanizmom epigenetycznym komórki posiadające ten sam materiał genetyczny mogą pełnić w organizmie różne funkcje. Gdy mechanizmy te ulegną zburzeniu, np. w wyniku czynników środowiskowych, jak dym tytoniowy, komórka przestaje wykonywać zaprogramowaną funkcję i „złośliwieje”. Przy czym konsekwencją tego procesu są nie tylko choroby nowotworowe, ale także neurodegeneracyjne, jak alzheimer, czy układu krążenia. Właśnie tą tematyką naukowiec wraz z badaczami Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego zajmie się w trakcie czteroletniego projektu realizowanego w stworzonej specjalnie do tego celu Samodzielnej Pracowni Epigenetyki. Oprócz prac badawczych, przeprowadzi także kurs epigentyki klinicznej (10 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń laboratoryjnych). Uczelnia zorganizuje także warsztaty, na których laureat konkursu „Polskie Powroty” podzieli się swoimi doświadczeniami dotyczącymi wdrażania pomysłów naukowych i ich komercjalizacji. Niebawem odbędzie się wykład prof. Wojdacza na temat epigenetyki klinicznej, a jeszcze w tym półroczu – Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej dla regionu zachodniopomorskiego, na którym zaprezentowane zostaną programy NAWA dla naukowców, instytucji, wykładowców, studentów i doktorantów.

Koordynatorem projektu jest Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, a pieczę nad nim sprawuje prorektor ds. nauki.

Program „Polskie Powroty”, którego pierwszych laureatów ogłoszono pod koniec ubiegłego roku, tworzy optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki pozwalają na zapewnienie wynagrodzenia oraz na stworzenie zespołu badawczego. Krajowe uczelnie i jednostki naukowe pozyskały do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej. Powracający z zagranicy trafili do jednostek naukowych w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.

Iwona Ciechanowicz, MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie