Szkoły wyższe

Wybory rektorskie 2020

Opublikowano: 2020-01-22

forum akademickie

W kilkudziesięciu uczelniach nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także w tych, będących pod kontrolą innych resortów, odbędą się w tym roku wybory władz rektorskich. W części z nich trwa jeszcze ustalanie wyborczego kalendarza.

Tegoroczny maraton wyborczy zainaugurowała Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, gdzie rektora na kadencję 2020–2024 wybrano już 9 stycznia. Został nim prof. dr hab. Paweł Cięszczyk. W pozostałych uczelniach nowych rektorów poznamy w okresie od lutego do maja, przy czym należy zaznaczyć, że chodzi o te szkoły wyższe, gdzie terminy są już oficjalnie ustalone. Większość bowiem nie opublikowała jeszcze wyborczego kalendarza. W jednych jest on dopiero opracowywany, gdzie indziej – czeka na zatwierdzenie przez uczelniane Senaty, ale są też i takie, gdzie procedury jeszcze w ogóle nie ruszyły. Z danych, którymi dysponujemy wynika, że kolejnych rektorów poznamy już w lutym. Na początku tego miesiąca zbierze się Kolegium Elektorów wrocławskiej AWF, które zadecyduje o reelekcji dr. hab. Andrzeja Rokity, prof. AWF (jest jedynym kandydatem do fotela rektora). Trzy tygodnie później wybory odbędą się w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach (od 2016 roku na czele stoi dr Marta Wiszniewska) oraz Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile (od 2013 roku rektorem jest dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS)

Następne w kolejności są: Akademia Pomorska w Słupsku oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na UMK wybory odbędą się 12 marca. Nie będzie w nich kandydował dotychczasowy rektor prof. Andrzej Tretyn, gdyż zajmował to stanowisko przez dwie kadencje, a przepisy nowej ustawy o szkolnictwie wyższym nie pozwalają na wybór na kolejną. Start w wyścigu o fotel rektora zadeklarował obecny prorektor UMK ds. studenckich i polityki kadrowej prof. Andrzej Sokala. Na największych polskich uniwersytetach – Warszawskim i Jagiellońskim – wybory przeprowadzone zostaną w ostatniej dekadzie kwietnia. Według aktualnych informacji, najdłużej na nowego rektora czekać będzie społeczność Uniwersytetu Łódzkiego.

Oto zebrane przez nas terminy wyborów władz rektorskich na kadencję 2020–2024 (terminarz będziemy uaktualniać w miarę napływu nowych informacji):

LUTY

4 – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

27 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

27 – Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

27 – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

 

MARZEC

3 – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

11 – Akademia Pomorska w Słupsku

12 – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

13 – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

13 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

16 – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

17 – Uniwersytet Gdański

17 – Pomorski Uniwersytet Medyczny

17 – Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

18 – Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

18 – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

18 – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

20 – Uniwersytet Wrocławski

20 – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

20 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

22 – Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie

23 – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

23 – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

23 – Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

24 – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

26 – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

27 – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

30 – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

31 – Politechnika Gdańska

31 – Politechnika Opolska

31 – Politechnika Rzeszowska

 

KWIECIEŃ

1 – Szkoła Główna Handlowa

2 – Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

2 – Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

2 – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

2 – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

3 – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

6 – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

6 – Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

7 – Uniwersytet Opolski

7 – Politechnika Lubelska

7 – Akademia Morska w Szczecinie

7 – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

7 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

8 – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

9 – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

15 – Uniwersytet Rzeszowski

16 – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

21 – Warszawski Uniwersytet Medyczny

21 – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

21 – Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

22 – Uniwersytet Warszawski

22 – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

22 – Uniwersytet Medyczny w Łodzi

22 – Gdański Uniwersytet Medyczny

22 – Politechnika Częstochowska

22 – Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

23 – Politechnika Wrocławska

23 –  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

23 – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

24 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

27 – Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

28 – Uniwersytet Jagielloński

28 – Uniwersytet Śląski

28 – Uniwersytet Szczeciński

29 – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

29 – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

30 – Uniwersytet Zielonogórski

do 30 – Akademia Morska w Szczecinie

do 30 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

 

MAJ

do 6 – Uniwersytet w Białymstoku

7 – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

7 – Uniwersytet Morski w Gdyni

12 – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

13 – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

14 – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

14 – Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

20 – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

do 20 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

do 22 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

29 – Uniwersytet Łódzki

 

Tegoroczne wybory będą pierwszymi po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki. Wprowadziła ona kilka istotnych zmian w procesie powoływania rektora uczelni publicznej. Przede wszystkim zrezygnowano z konkursowego trybu jako jednej z możliwości na rzecz wyboru wyłącznie w drodze głosowania przeprowadzanego przez kolegium elektorów. Nowością jest też udział w tym procesie rad uczelni i Senatu. Wreszcie zmiana, która bezpośrednio wpłynie na elekcję już na etapie zgłaszania kandydatur: obniżenie z 70 do 67 lat maksymalnego dopuszczalnego wieku kandydata. Rozpoczęta w 2016 roku kadencja jest debiutem dla 35 rektorów szkół wyższych nadzorowanych przez MNiSW. Kolejnych 23 rektorów z powodzeniem ubiegało się wówczas o reelekcję.

MK

Komentarze (1)

  1. wyborca pisze:

    W kwestii wieku kandydata można zapoznać się z Poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który dotyczy wprowadzenia przepisu przejściowego umożliwiającego ponowne objęcie funkcji rektora w kadencji 2020-2024 osobom pełniącym tę funkcję w pierwszej kadencji – Druk 140 (http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=140)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie