Szkoły wyższe

Kierunki UMCS z certyfikatem „Studia z przyszłością”

Opublikowano: 2019-03-25

forum akademickie
Źródło: UMCS

Podczas IV edycji Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z przyszłością” wyróżniono kolejne kierunki studiów prowadzone na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Certyfikaty Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego otrzymały kierunki realizowane przez Wydział Humanistyczny UMCS: technologie cyfrowe w animacji kultury (studia I stopnia) oraz iingwistyka stosowana (studia I oraz II stopnia).

Dodatkowo technologie cyfrowe w animacji kultury uzyskały certyfikat nadzwyczajny „Laur Innowacji”. Jest to wyróżnienie specjalne, które otrzymują te spośród certyfikowanych kierunków studiów, które wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w zakresie bazy materialnej oraz technologii wspierających proces dydaktyczny. Kierunek znalazł się tym samym w gronie piętnastu najlepszych w Polsce kierunków wyróżnionych w tej edycji programu.

Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się nowoczesnością koncepcji kształcenia, innowacyjnością stosowanych metod i technik nauczania, najwyższą jakością realizowanych programów oraz zgodnością z potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.studiazprzyszloscia.pl

Katarzyna Skałecka


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie