Szkoły wyższe

Kierunki UMCS z certyfikatem „Studia z przyszłością”

Opublikowano: 2017-04-25

forum akademickie
Źródło: www.studiazprzyszloscia.pl

W II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC, wyróżniono aż dwa kierunki prowadzone przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Chemia Kryminalistyczna, specjalność na studiach I stopnia prowadzonych na Wydziale Chemii, otrzymała certyfikaty „Studia z Przyszłością” oraz „Lider Jakości Kształcenia”. Agrochemia, studia I stopnia prowadzone na Wydziale Zamiejscowym w Puławach, otrzymały certyfikaty „Studia z przyszłością 2017” oraz „Laur innowacji”.

Znak jakości „Studia z Przyszłością” otrzymują kierunki studiów, które opierają swoje programy na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji. O przyznaniu znaków decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Śląskim. W Komisji zasiadają także przedstawiciele środowiska gospodarczego oraz reprezentanci Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowe informacje: http://www.studiazprzyszloscia.pl/glowna

Aneta Adamska


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie