Życie akademickie

Kolejna edycja Quarry Life Award w kopalniach Grupy Górażdże

Opublikowano: 12.10.2017

forum akademickie

Trwa 4. edycja konkursu Quarry Life Award, skierowanego do studentów, naukowców, uczniów, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych, którego celem jest popularyzacja i ochrona walorów przyrodniczych terenów kopalń surowców mineralnych oraz poszukiwanie nowych pomysłów na ochronę i promocję bioróżnorodności tych terenów.

Organizatorem przedsięwzięcia jest koncern HeidelbergCement, jeden z największych na świecie producentów materiałów budowlanych. Polska edycja konkursu realizowana jest przez należącą do koncernu HC Grupę Górażdże.

Podstawowe zasady

Do udziału w konkursie można zgłaszać się indywidualnie lub zespołowo. Nowością aktualnej edycji jest to, że zgodnie z regulaminem zgłoszenia będą przyjmowane do dwóch grup tematycznych: projektów naukowo-badawczych oraz projektów społecznych. Jedną z kategorii w tegorocznej edycji konkursu są również projekty szkolne (dla uczniów szkół podstawowych i średnich). Tematyka projektów konkursowych może obejmować m.in. zagadnienia związane z szeroko rozumianą edukacją w zakresie bioróżnorodności, np. badania nad gatunkami fauny i flory,  różne formy cyklicznych zajęć/warsztatów edukacyjnych (zielone szkoły),  tworzenie zielników roślin, ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych itp. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą zarejestrować się na portalu www.quarrylifeaward.com  (dostępnym także w j. polskim) i za pomocą tego portalu w terminie do 20 listopada 2017 r. zgłosić swoją propozycję projektu w jednej z sześciu kategorii. W kolejnym  etapie – do 1 grudnia br. jury krajowe wybierze sześć projektów, które w następnym etapie – w terminie od stycznia do września 2018 r. będą realizowane w kopalniach.

Partycypujące kopalnie

Uczestnicy edycji 2017/2018 będą mogli realizować swoje projekty na terenie czterech kopalń należących do Grupy Górażdże: dwóch kopalni wapienia na Opolszczyźnie: „Strzelce Opolskie” oraz „Górażdże”, a także dwóch kopalń kruszyw: KSM „Wójcice” (woj. opolskie) oraz KSM „Nowogród Bobrzański” (woj. lubuskie), które z uwagi na wysoką wartość przyrodniczą brały również udział w poprzednich edycjach konkursu. Szczegółowe opisy w/w kopalni znajdują się na stronie: www.quarrylifeaward.pl/partycypujace-kopalnie.

Nagrody

W nowej edycji Quarry Life Award pula nagród na szczeblu krajowym zwiększyła się do 15 000 euro. Po zakończeniu prac projektowych,  jesienią 2018 roku jury polskiej edycji wyłoni cztery najlepsze projekty – po dwa z grupy projektów badawczych i dwa z grupy projektów społecznych, których autorzy  otrzymają nagrody w wysokości 5 000 i 2 500 euro. Jednocześnie wszystkie projekty będą indywidualnie oceniane przez międzynarodowe jury i powalczą o nagrody w konkursie międzynarodowym. Najlepsze projekty w każdej z sześciu kategorii otrzymają nagrodę w wysokości 10 000 euro. Natomiast projekt uznany przez jury międzynarodowe za najlepszy w czwartej edycji otrzyma nagrodę główną 30 000 euro!  Zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się jesienią 2018 roku.

Regulamin i zasady konkursu, opisy kopalń (flory i fauny), znajdują się na portalu:  www.quarrylifeaward.pl/

Monika Świerczewska


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie