Sprawy nauki

Kolejne granty z MINIATURY trafią na UwB

Opublikowano: 2019-10-28

forum akademickie
Rektorat UwB. Źródło: UwB

Dwoje badaczy z Uniwersytetu w Białymstoku znalazło się wśród laureatów kolejnego konkursu MINIATURA organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Dr Anna Pietryczuk z Wydziału Biologii otrzyma ponad 47 tys. zł na badania wstępne w projekcie dotyczącym składu gatunkowego grzybów w rzekach. Badaczka zmierza zebrać próby wody z rzek o zróżnicowanych typach zlewni: przepływających przez tereny zalesione, rolnicze oraz miejskie o dużym zanieczyszczeniu spowodowanym przez człowieka. Będą one pobierane we wszystkich czterech sezonach – wiosną, latem, jesienią i zimą. Następnie z prób wody dr Pietryczuk chce wyhodować grzyby planktonowe i w ten sposób określić skład gatunkowy mykoplanktonu rzecznego. Zebrane próby wody zostaną ponadto poddane analizom fizyko-chemicznym, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości i struktury materii organicznej.

Z kolei dr Maciej Pannert z Wydziału Prawa uzyskał środki (ponad 13,6 tys. zł) na przeprowadzenie kwerendy w ramach projektu „Model upadłości konsumenckiej małżonków”. Jak argumentuje badacz, problematyka ta jest istotna z dwóch powodów. Po pierwsze – zjawisko niewypłacalności gospodarstw domowych staje coraz powszechniejsze, co potwierdzają statystyki. Po drugie – polskie regulacje dotyczące upadłości konsumenckiej de facto zapewniają większą ochronę wierzycielom, niż samemu dłużnikowi i jego rodzinie. Dr Pannert chce więc wszechstronnie i krytycznie przeanalizować systemową konstrukcję ochrony interesu rodziny w upadłości konsumenckiej małżonków lub małżonka, a dodatkowo porównać ją z rozwiązaniami stosowanymi m.in. w Niemczech i Austrii. Za pieniądze z grantu przeprowadzi kwerendę literatury z zakresu międzynarodowego prawa prywatnego i proceduralnego w Bibliotece Instytutu Maxa Plancka w Hamburgu.

Pełną listę dofinansowanych projektów można znaleźć na stronie internetowej NCN, pod adresem https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura3

Konkursy MINIATURA w założeniu skierowane są do młodych badaczy. Mają ich wspierać ich na pierwszym etapie naukowego rozwoju. Środki z grantów przeznaczone są na pojedyncze działania naukowe, takie jak badania wstępne czy pilotażowe, wyjazdy na kwerendy, staże, konferencje naukowe lub konsultacje.

Katarzyna Dziedzik


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie