Konkursy

Kolejne projekty nagrodzone w konkursie MOZART

Opublikowano: 2020-07-24

forum akademickie

Grono laureatów konkursu MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze powiększyło się o dwóch naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Konkurs MOZART współorganizują: Narodowe Centrum Nauki oraz agencja Austrian Science Fund (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, FWF). Przeprowadzany był w trybie ciągłego naboru wniosków, a jego wyniki ogłaszane są sukcesywnie, w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku krajowego, Przed miesiącem pierwszym laureatem został dr hab. Karol Nartowski z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Kolejni dwaj beneficjenci to: dr Tomasz Goliński z Uniwersytetu w Białymstoku oraz prof. dr hab. Jerzy Kochanowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Tomasz Goliński na realizację projektu badawczego pt. Banachowskie grupy Poissona–Liego i układy całkowalne otrzyma grant w wysokości 198 169 zł. Projekt realizowany wspólnie z Wolfgang Pauli Institute będzie dotyczyć analizy struktur Poissona i nowych układów całkowalnych związanych z grassmannianem Sato przy użyciu nowoczesnych narzędzi geometrycznych. Poprzednie rezultaty w tym obszarze badań ukazały pewne interesujące struktury i hierarchię całkowalnych równań, stąd dalsze badania pozwolą na lepsze zrozumienie geometrii i odkrycie nowych powiązań z innymi znanymi problemami.

Z kolei prof. dr hab. Jerzy Kochanowski otrzyma 906 905 zł na realizację projektu pt. Wyłom w systemie. „Firmy polonijne” 1976-1994. W skład prowadzonych badań wchodzić będzie pięć projektów cząstkowych wykorzystujących instrumentarium historii społecznej, gospodarczej i kulturowej do dyskusji na temat społecznych oraz ekonomicznych skutków funkcjonowania „firm polonijnych” na tle przyspieszających u schyłku realnego socjalizmu procesów globalizacji socjalistycznej, transformacji gospodarczej i dokonujących się wówczas przemian stratyfikacji społecznej. Partnerem austriackim będzie Uniwersytet Wiedeński.

W konkursie MOZART można sfinansować wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne niezbędne wydatki związane z realizacją projektu. Budżet całego konkursu wynosi 5,5 mln zł, a jego adresatami były polskie zespoły badawcze, które wspólnie z austriackimi partnerami mogły ubiegać się o sfinansowanie projektu. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego mógł zostać uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Dodatkowo zaplanowane badania muszą zostać zrealizowane w ciągu 24 lub 36 miesięcy.

źródło: NCN


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie