Życie akademickie

Kolejne uprawnienia do doktoryzowania dla URz

Opublikowano: 2019-02-11

forum akademickie

Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymał kolejne uprawnienia do nadawania stopnia doktora. 

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 28 stycznia 2019 roku Wydziałowi Biologiczno-Rolniczemu URz uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. To już czwarte uprawnienie akademickie uzyskane od momentu powstania wydziału 13 lat temu.

Wydział posiada wysoki potencjał naukowo-badawczy o zasięgu krajowym i międzynarodowym, o czym świadczą dwukrotnie uzyskane międzynarodowe nagrody „Elsevier Research Impact Leaders Awards”. W ramach ministerialnego programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości wydział otrzymał też dofinansowanie w kwocie 9,5 mln zł na realizację projektu: „Rozwój potencjału badawczego w obszarze nauk rolniczych UR szansą dla gospodarki żywnościowej – mówi prof. dr hab. Czesław Puchalski, dziekan Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W okresie ostatnich 5 lat Wydział Biologiczno-Rolniczy zrealizował szereg projektów, grantów badawczych NCN, NCBiR o wartości ponad 60 mln zł. Ponadto jest niekwestionowanym liderem w podkarpackiej uczelni w zakresie uzyskanych patentów, wdrożeń i współpracy z gospodarką.

Maciej Ulita

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie