Szkoły wyższe

Kolejne uprawnienia habilitacyjne Wydziału Humanistycznego UKW

Opublikowano: 10.01.2018

forum akademickie

Z końcem minionego roku Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy otrzymał pozytywną decyzję Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego), pozwalającą uczelni na nadawanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Po historii i językoznawstwie, są to już trzecie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, jakie posiada Wydział Humanistyczny UKW.

Sławek Łaniecki


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie