Szkoły wyższe

Kolejne wydziały Uniwersytetu SWPS z uprawnieniami doktorskimi w psychologii

Opublikowano: 2019-01-11

forum akademickie

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznała dwóm wydziałom Uniwersytetu SWPS w Poznaniu i Katowicach uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie psychologia. Tym samym wszystkie wydziały Uniwersytetu SWPS, które prowadzą studia psychologiczne, zdobyły uprawnienia do nadawania stopni naukowych.

Uniwersytet SWPS w Poznaniu wypromował do tej pory ponad 800 absolwentów, m.in. specjalistów w zakresie psychologii klinicznej, sądowej, wspierania rozwoju dzieci i młodzieży czy zdrowia psychicznego i somatycznego. Poza psychologią, prowadzi również studia z prawa i wzornictwa. W 2016 roku Wydział otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nadzorującej jakość kształcenia w całym kraju. Doceniono wówczas założenia programowe studiów psychologicznych prowadzonych na Wydziale oraz poziom kadry naukowo-dydaktycznej. Studenci psychologii współpracują z wybitnymi naukowcami, takimi jak prof. John Nezlek (amerykański psycholog społeczny), prof. Anna Zalewska (ekspert w dziedzinie psychologii jakości życia), prof. Teresa Rzepa (zajmuje się psychologią społeczną i zdrowia) oraz prof. Szymon Draheim (prowadzi badania z pogranicza psychologii emocji i osobowości).

Wydział Zamiejscowy w Katowicach prowadzi studia na kierunkach: psychologia i psychokryminalistyka (jedyny kierunek w Polsce). Wypromował blisko 1400 absolwentów, m.in. specjalistów w zakresie psychologii klinicznej człowieka dorosłego, dzieci i młodzieży, sądowej, biznesu. Jako jedyny wydział psychologii w województwie śląskim otrzymał kategorię A w ocenie parametrycznej dokonywanej przez MNiSW. Wyróżniono współpracę wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym, działania na rzecz społeczności lokalnej oraz udział przedstawicieli firm i instytucji w procesie udoskonalania programów nauczania. Studenci uczą się od specjalistów, którzy łączą pracę naukową z praktyką zawodową. Zajęcia prowadzą m.in. prof. Augustyn Bańka (badacz wpływu środowiska na człowieka), prof. Józef Krzysztof Gierowski (specjalista psychiatrii i prawa), dr hab. Danuta Rode (ekspert w dziedzinie psychologii klinicznej i sądowej), dr hab. Anna Brytek-Matera (ekspert w zakresie zaburzeń odżywiania), dr Bogdan Lach (psycholog śledczy, profiler), oraz dr Beata Kozak (trener i coach, pracująca dla międzynarodowych korporacji), dr Anna Hełka (psycholog biznesu), dr Damian Grabowski (psycholog pracy), dr hab. Agata Chudzicka-Czupała (specjalistka w zakresie psychologii pracy i organizacji oraz psycholog społeczny).

Uniwersytet SWPS posiada obecnie 4 uprawnienia habilitacyjne oraz 9 uprawnień doktorskich. Uczelnia nadaje stopień doktora habilitowanego nauk społecznych i humanistycznych z psychologii (w Warszawie i Wrocławiu), kulturoznawstwa (w Warszawie), a od 2018 roku także z prawa (w Warszawie). Uprawnienia doktorskie przyznawane są w 5 dyscyplinach: psychologii (w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach), kulturoznawstwie (w Warszawie), socjologii (w Warszawie), literaturoznawstwie (w Warszawie).

Źródło: SWPS

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie