Badania

Kolejny duży grant dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP

Opublikowano: 2020-07-09

forum akademickie
Źródło: www.pixabay.com

Mechanizm oddziaływania probiotyków i prebiotyków na zdrowotność jelit i wydajność organizmu kury będzie przedmiotem badań naukowców z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Na ich realizację otrzymali ponad 2,2 mln zł z Narodowego centrum Nauki.

Przyznany grant jest efektem dotychczasowych osiągnięć Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy w rozwijaniu badań nad wczesną stymulacją rozwoju embrionalnego na modelu kury domowej.

– Wiadomo, że zdrowie zwierzęcia ma swoje odzwierciedlenie w kondycji wewnętrznych organów i fizjologii. Zwraca uwagę znaczący brak informacji na temat interakcji komórek jelita z bakteriami probiotycznymi i efektów tych oddziaływań, np. informacji o tym, co wpływa na zdolność probiotyków do produkcji nowych grup bioaktywnych metabolitów (postbiotyków, lantibiotyków i neurotransmisterów) w organizmie gospodarza – wyjaśnia dr hab. inż. Katarzyna Stadnicka.

Celem prac badawczych jej zespołu jest dostarczenie nowej wiedzy na temat mechanizmów funkcji probiotyków i prebiotyków w jelicie, poprzez wczesną stymulację mikrobiomu in ovo. Projekt OVOBIOM został zakwalifikowany do pełnego finansowania przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS w kwocie 2 207 760 zł.

W jego ramach zaplanowano szczegółowe analizy interakcji prebiotyków i probiotyków z komórkami jelit. Badania będą obejmować cały przekrój rozwojowy ptaków, czyli etap zarodka, wyklutego pisklęcia i dorosłego ptaka. Naukowcy dokonają identyfikacji swoistych markerów aktywności metabolicznej probiotyków, w trakcie hodowli in vitro bakterii w pożywce z dodatkiem prebiotyków. Owe znaczniki probiotyków w pożywce określane są również mianem metabolicznych ‘odcisków stopy’ (ang. footprints). Jedna z hipotez zakłada, że te same markery będą zidentyfikowane w tkance kury, po podaniu identycznego probiotyku in ovo. Obrazu tych interakcji dopełnią wyniki uzyskane z wykorzystaniem nowego modelu 3D tkanki jelita kurzego in vitro. W projekcie przewidziano badania metagenomowe, transkryptomiczne (ekspresja genów) i proteomiczne, których wyniki będą integrowane z użyciem zaawansowanych narzędzi bioinformatycznych.

W celu zrealizowania badań zawiązano interdyscyplinarną i międzynarodową sieć współpracy, z zaangażowaniem wybitnych zespołów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego, EURECAT Technology Centre of Catalonia, Waterford Institute of Technology, Teagasc Agriculture and Food Development Authority oraz Uniwersytetu Molise.

To kolejny duży grant dla badaczy z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP. Miesiąc temu znaleźli się w gronie beneficjentów konkursu Maria Skłodowska-Curie Innovative Training Networks finansowanego z programu Horyzont 2020. Celem projektu „MonoGutHealth – Training and research for sustainable solutions to support and sustain gut health and reduce losses in monogastric livestock” jest opracowanie naturalnych, zrównoważonych rozwiązań do wdrożenia w produkcji zwierząt gospodarskich (drobiu i świń), które mają przyczynić się do poprawy zdrowia układu jelitowego, a co za tym idzie ich dobrostanu, znacznego ograniczenia stosowania środków medycznych i ograniczenia strat w produkcji. Udział w przedsięwzięciu weźmie łącznie 29 ośrodków badawczych i przemysłowych. To pierwszy grant MSCA realizowany na bydgoskiej uczelni.

MK, źródło: UTP


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie