Szkoły wyższe

Kolejny europejski partner WAT

Opublikowano: 30.03.2018

forum akademickie
Fot. Sebastian Jurek

Air Force Academy z Rumunii to dziesiąta zagraniczna uczelnia wojskowa, z którą Wojskowa Akademia Techniczna podpisała umowę o współpracy. Bilateralne porozumienie parafowane zostało z polskiej strony przez dr. hab. inż. Zdzisława Bogdanowicza, prof. WAT, prorektora ds. kształcenia.

Dzięki dwustronnym ustaleniom, studenci i nauczyciele akademiccy WAT otrzymają możliwość wyjazdu do Rumunii na stypendia, które organizowane będą w ramach programu Erasmus+. Korzystanie z zagranicznej oferty edukacyjnej pozwala nabyć nowe umiejętności i doświadczenia, niezbędne nie tylko w dalszej fazie kształcenia, ale także w pracy w międzynarodowych strukturach, podkreśla płk dr inż. Artur Król, prorektor ds. wojskowych. Ze strony przybyłych w celu podpisania umowy, gości z Rumunii padła ponadto deklaracja o chęci przyszłościowej kooperacji z WAT w zakresie obrony przeciwlotniczej, elektroniki oraz cyberbezpieczeństwa. Rozpoczęcie zaplanowanego programu stypendialnego nastąpić ma w nadchodzącym roku akademickim.

az

(źródło: wat.edu.pl)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie