Sprawy nauki

Kolejny sukces naukowy pracownika UMCS

Opublikowano: 2019-11-18

forum akademickie
Fot. Arch. prywatne

W prestiżowym czasopiśmie „Nature Climate Change” został opublikowany artykuł pt. „Towards more predictive and interdisciplinary climate change ecosystem experiments” (W kierunku bardziej przewidywalnych i interdyscyplinarnych eksperymentów na ekosystemach związanych ze zmianami klimatu https://www.nature.com/nclimate/), którego koordynującym autorem jest prof. Jaco Vangronsveld (na fot.), zatrudniony od lutego 2019 roku w Katedrze Fizjologii Roślin i Biofizyki Instytutu Nauk Biologicznych UMCS.

Prof. Vangronsveld jest również dyrektorem Instytutu Badawczego – Centrum Nauk Środowiskowych (Centre for Environmental Sciences) i liderem grupy badawczej Environmental Biology w Hasselt University w Belgii. Jego współpraca naukowa z pracownikami Katedry, a uprzednio Zakładu Fizjologii Roślin UMCS trwa nieprzerwanie już od ponad 20 lat. W tym czasie realizowano projekt badawczy w ramach Współpracy Naukowej i Naukowo-Technicznej z Flandrią (Bilateral Scientific and Technological Cooperation with Flanders, Poland – Flanders) oraz aplikowano wspólnie z innymi partnerami zagranicznymi o trzy projekty z funduszy europejskich (dwa w ramach FP7 i jeden w ramach programu Horyzont 2020). Owocem tej współpracy są publikacje naukowe, komunikaty konferencyjne, wymiany naukowe pracowników, a także realizacja dwóch wspólnych doktoratów (joint PhD), a kolejna tego typu umowa jest w trakcie procedowania.

Z inicjatywy prof. Vangronsvelda i pod jego kierunkiem utworzono w Hasselt University Centrum Badań Terenowych (Field Research Centre), w ramach którego wybudowano drugi i najnowocześniejszy na świecie system ekotronów, umożliwiający badanie całych ekosystemów w pełni kontrolowanych warunkach stężenia gazów (O2, CO2, N2), promieniowania (PAR, IR, UV), temperatury, wilgotności powietrza, jakości i intensywności opadów, wiatru (https://www.uhasselt.be/UH/FieldResearchCentre/Infrastructure/ECOTRON-Hasselt-University.html).

We wspomnianym artykule, opublikowanym w „Nature Climate Change”, opisane są m.in. badania prowadzone przez międzynarodową grupę naukowców pod kierunkiem prof. Vangronsvelda z wykorzystaniem infrastruktury ekotronu. Na podstawie wyników tych badań będzie można ocenić, jak prognozowane zmiany warunków klimatycznych, głównie postępujący wzrost temperatury i obniżenie ilości opadów, wpłyną na funkcjonowanie ekosystemów.

Aneta Adamska


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie