Sprawy nauki

Komitet Nauk Geograficznych z apelem o ochronę klimatu

Opublikowano: 2020-05-05

forum akademickie
Źródło: PAN

O podjęcie pilnych działań zmierzających do ochrony klimatu zaapelował Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk. 

W swoim stanowisku geografowie napisali, że ostatnich sześć lat było najcieplejszymi w historii pomiarów meteorologicznych i oceanograficznych, zarówno globalnie, jak i w Polsce. Dodali, że zbyt szybko postępujące zmiany klimatu przynoszą negatywne skutki w postaci wzrostu poziomu oceanu światowego, zaniku pokrywy lodowej oraz wieloletniej zmarzliny w obszarach polarnych, subpolarnych i wysokogórskich, intensyfikacji fal upałów na całym globie oraz wzrostu częstotliwości zarówno susz, jak i opadów ekstremalnych w wielu regionach świata. Zanik wieloletniej zmarzliny powoduje dodatkowe emisje gazów cieplarnianych, a w następstwie coraz wyższe tempo ocieplania atmosfery i wód oceanicznych.

„Komitet Nauk Geograficznych PAN skupiający przedstawicieli nauk zajmujących się relacjami między człowiekiem a jego środowiskiem z perspektywy przyrodniczej i społeczno-gospodarczej zauważa, że trwające zmiany klimatyczne wymagają zwrócenia uwagi społeczeństwa na uświadomienie i edukację nt. klimatu, jak również zintensyfikowania prób ograniczenia tych zmian i pilnych działań przystosowawczych do nowych warunków klimatycznych” – czytamy w dokumencie. Członkowie Komitetu wymieniają następnie działania, które są niezbędne w obliczu doświadczanych już oraz przyszłych skutków zmian klimatu. Zaliczają do nich m.in. ochronę georóżnorodności i bioróżnorodności krajobrazów naturalnych i kulturowych, w tym krajobrazów priorytetowych; wdrażanie technologii i form aktywności gospodarczej łagodzących skutki zmian klimatu; tworzenie zachęt do kształtowania odporności na zmiany klimatu w rolnictwie, przemyśle, transporcie, budownictwie i zagospodarowaniu przestrzennym.

„Działania adaptacyjne i wzmacniające odporność na zmiany klimatu powinny przyczynić się do ograniczenia potencjalnych szkód przyrodniczych i gospodarczych lub wykorzystania nowych możliwości wynikających ze zmian klimatu (np. wprowadzenie nowych upraw w rolnictwie)” – przekonują autorzy stanowiska i apelują do władz o zdecydowane wsparcie środowisk naukowych prowadzących badania nad tymi zagadnieniami. „Rosnąca podatność społeczeństwa na skutki zmian klimatu wymaga bezzwłocznego podjęcia wysiłków zmierzających do ograniczenia tych zmian i równoległego zainicjowania działań adaptacyjnych. Problematyka ta powinna stać się przedmiotem priorytetowych tematów badawczych finansowanych z różnych źródeł. Nauki geograficzne, ogniskujące swoje pola badawcze na systemie interakcyjnym człowiek–środowisko, są szczególnie predestynowane do podjęcia się tego wyzwania” – podsumowują członkowie Komitetu Nauk Geograficznych PAN.

Jk

Stanowisko Komitetu Nauk Geograficznych PAN


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie