Konferencje

Konferencja „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Opublikowano: 2019-02-11

forum akademickie

„Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” – pod takim hasłem będą przebiegać obrady XI Konferencji Naukowej TYGIEL 2019, która odbędzie się w dniach 23–24 marca w Lublinie. 

Celem konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy wydarzenia mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy:

  • nauki medyczne i nauki o zdrowiu;
  • nauki przyrodnicze;
  • nauki ścisłe;
  • nauki techniczne;
  • nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne;
  • nauki humanistyczne;
  • nauki społeczne;
  • sztuka.

Gośćmi honorowymi konferencji będą: prof. dr hab. Jan Maciejewski – kierownik Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych w Instytucie Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik z Katedry Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dr hab. Piotr Wasylczyk z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Department of Medical Physics and Biomedical Engineering, University College London, Piotr Szczepanek – dyrektor Pionu Systemów Sieciowych Comp S.A. Patronat honorowy sprawuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konferencja odbędzie się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Zgłoszenia do udziału przyjmowane są do 25 lutego. Szczegóły: www.konferencja-tygiel.pl.

MK

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie