Konferencje

Konferencja „Jakie media?” na KUL

Opublikowano: 2018-11-08

forum akademickie

Ogólnopolską Konferencję Naukową Jakie media?” organizuje obchodzący właśnie swoje 10-lecie Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dwudniowe wydarzenie poświęcone będzie mediom, ich zmieniającym się sposobom działania, pełnionym rolom i funkcjom, a także znaczeniu we współczesnym świecie. 

Pierwszego dnia odbędą się dwie sesje plenarne, podczas których podjęty zostanie temat przeobrażeń mediów. Wśród prelegentów są m.in.:

  • prof. zw. dr hab. Janusz Adamowski z Uniwersytetu Warszawskiego (Jakich mediów publicznych potrzebują Polacy?)
  • prof. zw. dr hab. Tomasz Goban-Klas z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (…Jacy ludzie, takie media!)
  • prof. zw. dr hab. Iwona Hofman z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Media lokalne w globalnej komunikacji)
  • prof. zw. dr hab. Stanisław Jędrzejewski z Akademii Leona Koźmińskiego (Użytkownik mediów w świecie wielu platform)
  • prof. zw. dr hab. Teresa Sasińska-Klas z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Publiczność mediów – dynamika zmian)

Zaplanowano również szereg dyskusji panelowych dotyczących kultury medialnej, komunikacji politycznej, współczesnej publicystyki oraz zależności między mediami a demokracją. Wśród uczestników pojawią się też praktycy, m.in. z RMF FM, Gościa Niedzielnego, TVP Polonia, Przeglądu Sportowego i Dziennika Gazety Prawnej.

Konferencji towarzyszyć będą wystawy: Ks. Prof. Leon Dyczewski OFMConv. – ślady obecności oraz Profesor Leszek Mądzik – przestrzeń artysty“. 

Konferencja „Jakie media?” odbędzie się 14–15 listopada w Centrum Transferu Wiedzy KUL przy Al. Racławickich 14 w Lublinie.

Szczegółowy program

 

Konferencję organizuje Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. W tym roku mija 10 lat od jego utworzenia. IDiKS jest kontynuatorem długoletniej tradycji Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, które było jedną z pierwszych instytucji kształcących dziennikarzy w Lublinie. Jego twórcą był ceniony w środowisku medioznawców o. prof. dr hab. Leon Dyczewski. Jako wykładowca kształcący przyszłych dziennikarzy spisał dla nich 10 przykazań właściwego stosunku do mediów, w których zwracał uwagę na konieczność zachowania dystansu i krytycznej postawy wobec przekazów medialnych. W Instytucie wykładali m.in. Maciej Łętowski, Andrzej Jurga, Stanisław Jędrzejewski czy Leszek Mądzik. Wśród absolwentów są m.in. laureatka Akademickiego Lauru Dziennikarskiego 2017 Martyna Podolska, obecnie dziennikarka Programu I Polskiego Radia oraz Magdalena Bury, Dziennikarz Medyczny Roku 2016, publikująca w Wirtualnej Polsce. W tym roku IDiKS doczeka się tysięcznego absolwenta.

MK

 

 

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie