Szkoły wyższe

Konferencja „Lublin 1317: narodziny miasta europejskiego”

Opublikowano: 2017-06-22

forum akademickie

W dniach 26-28 czerwca br. na Wydziale Humanistycznym UMCS odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa “Lublin 1317: narodziny miasta europejskiego”. Tematyka poruszana podczas wydarzenia obejmuje historyczny i polityczny kontekst nadania praw miejskich Lublinowi. W programie wyróżniono bloki odnoszące się do tradycji samorządów w Europie Środkowej, Południowej i Wschodniej oraz funkcjonowania prawa magdeburskiego – czyli tego wzorca uregulowań ustrojowych i prawnych życia miejskiego, który został wykorzystany w Lublinie, w historii miasta, dawnej Polski i Europy Wschodniej.

Refleksji historycznej towarzyszyć będzie analiza prawnych aspektów samorządności miejskiej wcześniejszych epok. Poruszone zostaną wątki rozwoju sieci miejskiej i przestrzennej organizacji miast powstających w późnym średniowieczu, jak również budowy tożsamości w ramach tychże wspólnot. Zarówno liczna grupa referentów, jak i różnorodność tematów pozwalają sądzić, że słuchacze będą mogli zaznajomić się z dynamicznym ujęciem jednego z najistotniejszych procesów w Europie Środkowej i Wschodniej – urbanizacji i wprowadzenia samorządności.

Wśród gości, którzy wygłoszą referaty znajdują się (oprócz uczonych z UMCS) reprezentanci uczelni z Warszawy, Krakowa, Torunia, Wrocławia, ośrodków niemieckich (Lipsk, Paderborn, Kilonia, Frankfurt nad Menem) i chorwackich (Zadar).

Konferencja jest organizowana przez Instytut Historii UMCS oraz Miasto Lublin w związku z obchodzonym w tym roku jubileuszem 700-lecia lokacji miasta na prawie magdeburskim. Naukowym partnerem wydarzenia jest Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur der östlichen Europa z Lipska, a patronat nad inicjatywą sprawuje Polskie Towarzystwo Historyczne.

Obrady odbędą się w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego UMCS (Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a). Inauguracja wydarzenia: 26 czerwca (poniedziałek), godz. 9.00.

Aneta Adamska


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie