Życie akademickie

Konferencja LUMEN Leaders in University Management

Opublikowano: 23.11.2017

forum akademickie

W dniach 13-14 listopada 2017 roku odbyła się w Warszawie III edycja Konferencji LUMEN. Leaders in University Management wraz z II edycją konkursu LUMEN na najlepsze projekty realizowane przez polskie uczelnie. Organizatorami konferencji i konkursu są Public Consulting Group wraz z Fundacją Rektorów Polskich. Przewodnim hasłem tej edycji konferencji były wyzwania dla zarządzania uniwersytetami związane z wdrażaniem reformy szkolnictwa wyższego.

Pierwszy panel na temat przywództwa akademickiego z udziałem przewodniczącego KRASP prof. Jana Schmidta oraz przewodniczącego stowarzyszenia rektorów uczelni ukraińskich prof. Leonida Huberskiego i rektorów trzech uczelni zza naszej wschodniej granicy prowadził prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki. Drugi panel poświęcony problematyce autonomii w warunkach wdrażania Ustawy 2.0 poprowadził prof. Wiesław Banyś. Wnioski z dyskusji wskazywały na jednoczesny wzrost autonomii, ale i odpowiedzialności uniwersytetów w warunkach nowego ładu akademickiego. Panel na temat finansowych konsekwencji Ustawy 2.0, poprowadzony przez prof. Tadeusza Pomianka, korzystnie ocenił generalne tendencje do poprawy proporcji pomiędzy kadrą a studentami, jednocześnie przedstawiając propozycje pracy nad doskonaleniem algorytmu finansowego. Ostatni w pierwszym dniu panel pt. Rola interesariuszy zewnętrznych w zarządzaniu uczelnią poprowadzony został przez prof. Zbigniewa Maciniaka z udziałem: Williama Mossakowskiego (prezydenta PCG), Marka Jakimowicza (wiceprezesa Pearson Central Europe) oraz Waldemara Czerniszewskiego (Dyrektora WSiP). Porównanie pomiędzy Polską i USA wskazuje na możliwości skutecznego angażowania interesariuszy zewnętrznych w podejmowanie decyzji strategicznych, pozyskiwanie funduszy oraz organizację współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Drugi dzień konferencji podejmował szczegółowe problemy zarządzania uczelniami w obliczu zmian i obejmował sześć paneli tematycznych na temat: konsolidacji i fuzji instytucji szkolnictwa wyższego, statutu jako podstawy zarządzania uczelnią, zakorzenienia lokalnego uniwersytetów, akredytacji, przewodzenia akademickiego pod rządami Ustawy 2.0 oraz sieciowych aspektów organizacji uczelni. Konferencja i konkurs LUMEN cieszyły się w 2017 roku rekordową popularnością i zgromadziły ponad 300 uczestników.

prof. Łukasz Sułkowski


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie