Konferencje

Konferencja „Monitoring i Analiza Wody”

Opublikowano: 2019-02-16

forum akademickie

Około 130 specjalistów z: Polski, Niemiec, Włoch, Ukrainy, Norwegii, Szwajcarii, Grecji, Hiszpanii, Rumunii, Jordanii, Mołdawii, Kazachstanu, USA i Brazylii weźmie udział w 6. Konferencji Naukowej „Monitoring i Analiza Wody. Metody Oznaczania Substancji o Charakterze Jonowym”, która odbędzie się w dniach 10–12 mara w Przysieku koło Torunia.

Konferencja jest dedykowana obecnym i potencjalnym użytkownikom instrumentów wykorzystywanych w analityce wody. Teoretycy i praktycy, zajmujący się zagadnieniami oceny jakości wody, jej technologii oczyszczania i uzdatniania oraz wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu, przedstawią wyniki swoich badań w zakresie oznaczania ksenobiotyków i substancji toksycznych występujących w matrycach i ekosystemie wodnym. Ważnymi tematami poruszanymi podczas konferencji będą zagadnienia dotyczące opracowania metodyk i procedur postępowania analitycznego, walidacji, modelowania i wizualizacji występowania i dystrybucji analitów w ekosystemie wodnym. Innym poruszanym aspektem będą metody przygotowania próbek i nowej generacji materiały (adsorbenty, wypełnienia, kolumny), jak też rozwiązania aparaturowe narzędzi do oznaczania toksycznych substancji chemicznych jak i patogenów, występujących w matrycach, typowych dla przemysłu, kosmetologii, medycy czy rolnictwa.

Organizatorzy przygotowali atrakcyjny program naukowy, na który składają się: 24 wykłady plenarne, 6 komunikatów ustnych oraz ponad 24 komunikatów plakatowe przedstawionych również w formie 5-minutowej ustnej prezentacji. Integralną częścią wydarzenia będą warsztaty prezentujące najnowsze metodyki i procedury w zakresie kompleksowego oznaczania chromatograficznego związków organicznych występujących w trudnych matrycach środowiskowych i biologicznych. Odbędzie się także wystawa sprzętu, materiałów eksploatacyjnych i literatury fachowej. Konferencja wpisuje się w obchody 100-lecia utworzenia Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem), co uświetnia wyjazdowe posiedzenie Division of Chemistry and the Environment (DCE), European Chemical Sciences (EuCheMS).

Organizatorami konferencji są: Komitet Chemii Analitycznej PAN reprezentowany przez Zespół Analizy Chromatograficznej i Technik Pokrewnych i Zespól Analityki Środowiskowej Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. oraz firmy: PTChem-Chemicus sp. z o.o, A.G.A Analytica i Metrohm-Polska sp. z o.o. Patronat medialny nad wydarzeniem objął miesięcznik „Forum Akademickie”.


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie