Konferencje

Konferencja naukowa „Ekogeotechnika”

Opublikowano: 2020-01-13

forum akademickie

W dniach 27-29 maja 2020 r. w Puszczykowie koło Poznania odbędzie się konferencja naukowa Ekogeotechnika organizowana przez Zakład Geotechniki i Geologii Inżynierskiej Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej przy współpracy z Wielkopolskim Oddziałem Polskiego Komitetu Geotechniki.

Wydarzenie to będzie poświęcone pamięci dr. hab. Jana Jeża, prof. PP, a szeroka tematyka konferencji powinna zachęcać do udziału w niej nie tylko środowiska geotechników, specjalistów budownictwa czy geologów inżynierskich, ale także praktyków inżynierów oraz osoby pracujące w administracji publicznej związane z problematyką szeroko pojętej geoinżynierii.

Link do strony konferencji: http://www.ekogeo2020.put.poznan.pl/index.html

dr hab. Katarzyna Machowiak, prof. PP
kierownik Zakładu Geotechniki i Geologii Inżynierskiej
Instytut Inżynierii Lądowej PP

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie