Życie akademickie

Konferencja naukowa „Szkolnictwo wyższe w okresie przemian 2018”

Opublikowano: 16.04.2018

forum akademickie

23 maja w Warszawie odbędzie się największa, cykliczna konferencja naukowa poświęcona tematyce jakości kształcenia w kontekście zjawiska plagiatowania oraz wyzwań i szans stojących przed polską nauką. Wydarzenie odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki. Organizatorami konferencji „Szkolnictwo wyższe w okresie przemian 2018” są Fundacja Rektorów Polskich oraz firma Plagiat.pl.

Podczas konferencji odbędą się dwa główne panele eksperckie. Pierwszy skoncentruje się na zagadnieniach związanych z tzw. Otwartą Nauką i Nauką 2.0, stającą się realną alternatywą dla tradycyjnego systemu opartego na materiałach dostępnych w ograniczony sposób. Podczas dyskusji poruszone zostaną m.in. kwestie związane z otwartym dostępem do publikacji naukowych, narzędzi oraz danych.

Gospodarzem dyskusji będzie prof. Marek Niezgódka, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

Do udziału w debacie zaproszeni zostali: dr Sabina Cisek, Uniwersytet Jagielloński, dr Mariusz Luterek, Uniwersytet Warszawski, Michał Starczewski, Platforma Otwartej Nauki, Ewelina Pabjańczyk-Wlazło, Krajowa Rada Doktorantów.

Drugi panel będzie natomiast dotyczył poziomu prac dyplomowych w kontekście zmian dotyczących narzędzi chroniących własność intelektualną. W trakcie dyskusji uczestnicy zastanowią się także nad możliwymi scenariuszami postępowania w związku z implementowaniem zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczących analizy antyplagiatowej, do bieżącej pracy polskich uczelni.

Gospodarzem panelu będzie dr hab. Aneta Pieniądz z ruchu społecznego Obywatele Nauki.

Do udziału w panelu zaproszeni zostali: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Polska Komisja Akredytacyjna, prof. dr hab. Andrzej Kraśniewski, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, dr Walentyna Wróblewska, Uniwersytet w Białymstoku, Dorota Podrzucka, Politechnika Krakowska, Krzysztof Gutowski, Plagiat.pl, ekspert ds. prawa autorskiego, Przedstawiciel Fundacji Legalna Kultura.

Konferencja będzie prowadzona przez Piotra Kieracińskiego, redaktora naczelnego „Forum Akademickiego”.

Więcej informacji dotyczących konferencji, w tym szczegółowy program wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy, znajduje się na stronie www.konferencjanaukowa.edu.pl.

Udział w konferencji jest bezpłatny.


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie