Życie akademickie

Konferencja „Polonia Restituta – Rodzina”

Opublikowano: 09.03.2018

forum akademickie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza na konferencję wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina pt. „Polonia Restituta – Rodzina”. 

„Polonia Restituta – rodzina” to pierwsza z 10 ogólnopolskich naukowych konferencji tematycznych, odbywających się w najważniejszych ośrodkach akademickich Polski, organizowanych w ramach cyklu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”.

Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 12 marca o godz. 11:30 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie (w Sali Senackiej).

W konferencji obok wicepremiera Jarosława Gowina udział wezmą: abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW, o. Tomasz Homa SJ, prof. Akademii Ignatianum w Krakowie.

Konferencja zostanie poprzedzona Mszą Świętą w intencji Kościoła i Ojczyzny koncelebrowaną w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Dewajtis 3 pod przewodnictwem Jego Eminencji Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza UKSW (8.30-9.30).

PROGRAM KONFERENCJI

 8.30-10.00 Rejestracja uczestników konferencji

10.00-10.15 Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

10.15-10.35 Wystąpienie otwierające – kard. Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski

10.35-10.55 Wystąpienie otwierające – Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10.55-11.30 Wystąpienie otwierające Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie niepodległości – prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

11.30-12.00 Przerwa

Briefing prasowy

12.00-12.15 Wystąpienie wprowadzające do panelu Polityka rodzinna rządu – wartości, działanie, efekty – Bartosz Marczuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

12.15-13.00 Panel Polityka społeczna w zakresie rodziny (dyskusja wokół tez z wystąpienia)

Moderacja: Marek Zając, dziennikarz i publicysta

Paneliści: Bartosz Marczuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Władysław Kosiniak-Kamysz, Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, prof. dr hab. Aniela Dylus, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

13.00-13.15 Wystąpienie wprowadzające do panelu Wychowanie w dobie kryzysu wzorców i autorytetów – prof. dr hab. Adam Skreczko, Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

13.15-14.00 Panel Wychowanie i model rodziny (dyskusja wokół tez z wystąpienia)

Moderacja: Iwona Schymalla, dziennikarka telewizyjna

Paneliści: prof. dr hab. Adam Skreczko, Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg , Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Wojciech Słonina, Prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Społecznego, prof. dr hab. Iwona Niewiadomska, Prorektor ds. nauki i kształcenia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

14.00-15.00 Lunch

15.00-16.00 Dysputa w konwencji oksfordzkiej

Teza: Państwo właściwie wspiera rodzinę?

Moderacja: Marek Zając, dziennikarz i publicysta

Uczestnicy:

pro: Kamila Baranowska, dziennikarka i publicystka, prof. UKSW dr hab. Maria Sroczyńska, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

kontra: Stefan Sękowski, dziennikarz i publicysta, dr Anna Rdest, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

16.00-16.30 Dyskusja

16.30-17.00 Podsumowanie i wnioski z debaty – prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Joanna Krupska, Prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”

Prowadzenie całości konferencji: Marek Zając

MNiSW


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie