Konferencje

27. Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich w Kaliszu

Opublikowano: 2019-06-19

forum akademickie

W dniach 3–6 września odbędzie się 27. Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich. Po raz pierwszy gospodarzem spotkania będzie Kalisz i tamtejsza Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Historia spotkań redaktorów czasopism akademickich, od niedawna także portali akademickich, liczy już blisko trzy dekady. Premierowe miało miejsce w 1993 roku w Gdańsku. Miasto to gościło uczestników konferencji ponownie w 2010 roku. Dwukrotnie redaktorzy spotykali się także we Wrocławiu, Lublinie, Opolu, Krakowie, Katowicach, Bydgoszczy, Poznaniu i Częstochowie. Ponadto organizatorami zjazdu były uczelnie z Torunia, Płocka, Zamościa, Szczecina, Słupska, Białegostoku, Warszawy i Kielc. W ubiegłym roku rolę gospodarza pełniła Politechnika Częstochowska przy wsparciu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Krótki rys historyczny konferencji redaktorów czasopism akademickich

Na kolejne spotkanie, między 3 a 6 września, zaprasza obchodząca w tym roku jubileusz 20-lecia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Jej rektor, dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. PWSZ w Kaliszu, w liście do uczestników zaproponował, aby podczas tej konferencji zastanowić się, jaka przyszłość czeka czasopisma akademickie, jak zmienia się ich rola, odbiór w uczelnianych środowiskach, a także, w jaki sposób mogą być one wspierane przez uczelniane portale internetowe. „Mam nadzieję, że podczas spotkania w Kaliszu, znajdziecie Państwo odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości czasopism akademickich oraz kształtu uczelnianych portali internetowych. Chciałbym również, abyście pogłębiali proces integracji Waszego środowiska, a przy okazji poznali historię i zabytki najstarszego polskiego miasta” – napisał rektor.

W programie konferencji wykłady m.in. Anny Kiryjow-Radzkiej ze Stowarzyszenia PR-om („Czasopisma akademickie i uczelniane portale internetowe jako ważny element promocji uczelni”), Jana Dziedziczaka, byłego rzecznika prasowego rządu („Rola rzecznika prasowego w kształtowaniu wizerunku”), dr. Sergiusza Trzeciaka, medioznawcy („Jaka przyszłość czeka gazety i czasopisma”) i Grzegorza Jurka, redaktora naczelnego dwutygodnika i portalu internetowego ,,wkaliszu.pl” (,,Papier czy sieć? W jaki sposób dostarczać treści w XXI wieku”). Poza tym uczestnicy obejrzą spektakl na podstawie opowiadania Witolda Gombrowicza pt. ,,Tancerz Mecenasa Kraykowskiego” w wykonaniu Dariusza Sosińskiego, zwiedzą Kalisz oraz Pałac Książąt Czartoryskich w Gołuchowie.

MK

Zaproszenie na 27. Konferencję Redaktorów Czasopism Akademickich

Program 27. Konferencji Redaktorów Czasopism Akademickich

Formularz zgłoszeniowy

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie