Życie akademickie

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2018”

Opublikowano: 11.01.2018

forum akademickie

Doroczna konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2018” odbędzie się 29-30 stycznia 2018 roku na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Umiędzynarodowienie jest główną siłą napędową rozwoju szkolnictwa wyższego na świecie. Również w Polsce zwiększa się od kilku lat liczba programów studiów prowadzonych w językach obcych oraz liczba studentów zza granicy. Działania w tym zakresie są priorytetem wielu uczelni. KRASP i FE „Perspektywy” zapraszają rektorów, prorektorów, dziekanów, dyrektorów i specjalistów z biur współpracy międzynarodowej i biur promocji, a także przedstawicieli miejskich i wojewódzkich władz samorządowych do udziału w konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2018”, która poświęcona będzie aktualnym kwestiom umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego, rozwojowi mobilności studentów i pracowników naukowych, a także promocji potencjału intelektualnego miast i regionów. Będzie to zarazem znakomita okazja do zapoznania się z najlepszymi doświadczeniami polskimi i zagranicznymi w tym zakresie.

Konferencja – organizowana cyklicznie w ramach wieloletniego programu „Study in Poland”, prowadzonego wspólnie przez KRASP i Fundację Edukacyjną „Perspektywy” – odbędzie się w Gliwicach w dniach 29-30 stycznia 2018 r. Gospodarzem konferencji jest  Politechnika Śląska.

Konferencja będzie doskonałą okazją do omówienia w sposób profesjonalny i kompetentny najważniejszych problemów związanych z rozwojem umiędzynarodowienia polskich uczelni.

Dodatkowe informacje: Julia Łysik, j.lysik@perspektywy.pl, tel.: 22 628 58 62 w. 15.

Program Konferencji

Źródło: studyinpoland.pl


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie